W ciągu najbliższych 10 lat firma Chineselens Optics będzie Twoim najbardziej niezawodnym producentem produktów optycznych
chińskie logo soczewek 5

Przewodniki po soczewkach achromatycznych dotyczące wiedzy, kosztów i producentów

Przegląd soczewek achromatycznych

Co to jest soczewka achromatyczna?

co to jest soczewka achromatyczna

Soczewka achromatyczna to rodzaj soczewki optycznej zaprojektowanej w celu ograniczenia skutków aberracji chromatycznej i sferycznej. Aberracja chromatyczna występuje, gdy światło o różnej długości fali jest załamywane w różnym stopniu, co powoduje, że wszystkie kolory nie są skupione w tym samym punkcie zbieżności. Powoduje to rozmycie obrazu z kolorowymi obwódkami na krawędziach. Soczewki achromatyczne zostały zaprojektowane tak, aby skupiać dwie długości fal, zazwyczaj czerwoną i niebieską, w tej samej płaszczyźnie, co znacznie zmniejsza aberrację chromatyczną.

Kompozycja

Soczewki achromatyczne powstają najczęściej poprzez połączenie dwóch rodzajów szkła o różnych właściwościach dyspersyjnych:

 1. Szkło koronne: Rodzaj szkła o niskiej dyspersji.
 2. Flintowe szkło: Rodzaj szkła o dużej dyspersji.
 

Te dwa lub więcej elementów są ze sobą cementowane, tworząc soczewkę dubletową. Połączenie tych materiałów pomaga przeciwdziałać rozproszeniu światła, skutecznie minimalizując aberrację chromatyczną.

Korzyści

 • Poprawiona jakość obrazu: Redukując aberrację chromatyczną, soczewki achromatyczne zapewniają wyraźniejszy i ostrzejszy obraz.
 • Opłacalne: W porównaniu z bardziej złożonymi systemami soczewek, soczewki achromatyczne oferują dobrą równowagę pomiędzy wydajnością i kosztami.
 • Wszechstronność: Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań optycznych.

Jak działa soczewka achromatyczna?

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna występuje, ponieważ światło o różnej długości fali (kolorze) załamuje się lub załamuje w różnym stopniu podczas przechodzenia przez obiektyw. Powoduje to, że każdy kolor skupia się w różnych punktach na osi optycznej, co skutkuje rozmyciem obrazu z kolorowymi prążkami.

Zasada działania

Klucz do funkcjonalności soczewki achromatycznej leży w połączeniu tych dwóch elementów. Oto jak to działa:

 1. Załamanie przez szkło koronowe: Kiedy światło dociera do szklanej soczewki koronowej, załamuje się i zaczyna skupiać. Jednak ze względu na niską dyspersję światło o różnych długościach fal (np. czerwona i niebieska) będzie nadal skupiać się w nieco innych punktach.
 2. Korekta przez Flint Glass: Światło następnie przechodzi przez soczewkę ze szkła flintowego. Ponieważ szkło flintowe ma wyższą dyspersję, bardziej załamuje światło. Ujemna krzywizna soczewki ze szkła flintowego przeciwdziała dodatniej krzywiźnie soczewki ze szkła koronowego.
 3. Zbliżanie się do wspólnego celu: Połączenie tych dwóch soczewek zapewnia, że ​​dwie długości fali światła (zwykle czerwona i niebieska) zbiegają się w tym samym punkcie ogniskowym. To znacznie zmniejsza aberrację chromatyczną, co skutkuje wyraźniejszym obrazem.

Wyjaśnienie diagramu

jak działa soczewka achromatyczna

Aby to sobie wyobrazić, wyobraź sobie wiązkę białego światła (zawierającą wszystkie kolory) wpadającą do soczewki achromatycznej:

 • Soczewka ze szkła koronowego załamuje światło, powodując, że różne kolory zaczynają skupiać się w różnych punktach.
 • Soczewka ze szkła flint załamuje następnie światło w przeciwnym kierunku, łącząc różne kolory z powrotem we wspólny punkt skupienia.

Rodzaje soczewek achromatycznych

Pozytywne soczewki achromatyczne

Pozytywne soczewki achromatyczne Pozytywne soczewki achromatyczne to precyzyjnie zaprojektowane soczewki optyczne zaprojektowane w celu korygowania aberracji chromatycznej spowodowanej różnymi długościami fal światła. Zazwyczaj powstają one poprzez staranne połączenie dwóch rodzajów materiałów szklanych o różnych współczynnikach załamania światła i stopniach dyspersji, a ich celem jest skupienie światła o różnych długościach fal na tej samej płaszczyźnie, zmniejszając lub eliminując w ten sposób aberrację chromatyczną.

Struktura i zasada

Pozytywna soczewka achromatyczna to zwykle dublet składający się z elementu o dodatnim niskim współczynniku załamania światła (takiego jak szkło koronowe) i elementu ujemnego o wysokim współczynniku załamania światła (takiego jak szkło flintowe). Ta kombinacja pozwala zneutralizować aberrację chromatyczną jednego obiektywu przez drugi, uzyskując korekcję aberracji chromatycznej.

Aplikacje

Soczewki te są szeroko stosowane między innymi w mikroskopii fluorescencyjnej, przekazywaniu obrazu, detekcji i spektroskopii. Zapewniają prawie stałe ogniskowe w szerokim zakresie długości fal i w porównaniu z pojedynczymi soczewkami wytwarzają mniejsze plamki świetlne i wyraźniejszy obraz.

Zalety

 • Korekcja aberracji chromatycznej: Skutecznie skupia dwie główne długości fal światła, znacznie redukując aberrację chromatyczną.
 • Lepsza jakość obrazu: zapewnia wyraźniejsze obrazowanie i delikatniejsze plamki świetlne w porównaniu z pojedynczymi soczewkami.
 • Różnorodne opcje powłok: oferuje wybór powłok, takich jak VIS, NIR, SWIR, dostosowanych do różnych potrzeb zastosowań.
 

Produkcja i materiały

Tworzenie pozytywowych soczewek achromatycznych polega na precyzyjnym połączeniu dwóch wybranych materiałów, zwykle szkła N-BK7 i SF5. Parametry konstrukcyjne soczewki, w tym promień krzywizny, grubość środka i inne, są skrupulatnie obliczane, aby zapewnić optymalną wydajność optyczną.

Typowe specyfikacje (przykład)

 • Średnica: 50,80 mm
 • Efektywna ogniskowa (EFL): 150,00 mm
 • Powłoka: powłoka antyrefleksyjna AR@400-700nm
 • Materiały: N-BK7/SF5
 • Tylna ogniskowa (BFL): 140,40 mm
  Promień krzywizny (R1/R2/R3): odpowiednio 83,20 mm, -72,10 mm, -247,70 mm
 • Grubość środka (CT): 15,00 mm
 • Jakość powierzchni: waha się od 40-20 do 60-40 w zależności od specyfikacji

 

Dzięki precyzyjnym możliwościom obrazowania i korekcji aberracji chromatycznej, dodatnie soczewki achromatyczne są niezbędnymi elementami w zaawansowanych systemach optycznych, szczególnie w zastosowaniach, w których jakość obrazu ma ogromne znaczenie.

Negatywne soczewki achromatyczne

Negatywne soczewki achromatyczne Negatywne soczewki achromatyczne to specjalnie zaprojektowane soczewki optyczne do korygowania aberracji chromatycznych, zwykle wytwarzane przez połączenie dwóch różnych rodzajów materiałów szklanych — szkła koronowego o niskim współczynniku załamania światła i szkła flintowego o wysokim współczynniku załamania światła. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników, dodatnich soczewek achromatycznych, ujemne soczewki achromatyczne służą przede wszystkim do rozpraszania, a nie skupiania promieni świetlnych.

Struktura i zasada działania

Negatywna soczewka achromatyczna składa się z soczewki ze szkła koronowego o dodatniej dyspersji połączonej z soczewką ze szkła flint o ujemnej dyspersji. Konstrukcja ma na celu przeciwdziałanie aberracji chromatycznej wytwarzanej przez jeden obiektyw z aberracją wytwarzaną przez inny, skutecznie korygując w ten sposób aberrację chromatyczną. Soczewki te odgrywają kluczową rolę w różnych układach optycznych wymagających rozbieżności światła.

Pola aplikacji

Negatywne soczewki achromatyczne mają szeroki zakres zastosowań w optyce, takich jak ekspandery wiązek laserowych, systemy przekaźników optycznych i nie tylko. Oferują stabilny kąt rozbieżności na całej długości fali i mogą generować mniejszą i wyraźniejszą plamkę oraz obraz w porównaniu z pojedynczymi soczewkami.

Zalety

 1. Skuteczna korekcja aberracji chromatycznej: Obiektyw może rozpraszać promienie świetlne o różnych długościach fal w tej samej płaszczyźnie, znacznie zmniejszając problemy z aberracją chromatyczną.
 2. Najwyższa jakość obrazowania: W porównaniu z pojedynczymi soczewkami, ujemnie achromatyczne soczewki zapewniają lepszą jakość obrazu i wytwarzają mniejsze plamki świetlne.
 3. Różnorodne konfiguracje: W zależności od różnych wymagań użytkowania soczewki można skonfigurować z różnymi opcjami powlekania odpowiednimi dla światła widzialnego, bliskiej podczerwieni (NIR), krótkofalowej podczerwieni (SWIR) i innych długości fal.
 

Materiały produkcyjne

W produkcji negatywowo-achromatycznych soczewek zwykle wykorzystuje się materiały takie jak N-BK7 i SF5. Produkcja soczewek wymaga skrupulatnego projektowania wielu parametrów, takich jak promień krzywizny, grubość środka i grubość krawędzi, aby zapewnić optymalną wydajność optyczną.

Typowe specyfikacje

 • Średnica: 50,80 mm
 • Efektywna ogniskowa: -150,00 mm
 • Powłoka: Powłoka o wzmocnionym współczynniku odbicia dla pasma 400-700 nm
 • Materiały: Zwykle szkło N-BK7 i SF5
 • Tylna ogniskowa: -140,40 mm
 • Promień krzywizny: R1 -83,20 mm, R2 72,10 mm, R3 247,70 mm
 • Grubość środka: 15,00 mm
 • Jakość powierzchni: waha się od 40-20 do 60-40
 

Ogólnie rzecz biorąc, ujemnie achromatyczne soczewki odgrywają istotną rolę w układach optycznych, które wymagają dużej precyzji odwracania światła i korygowania aberracji chromatycznych.

Achromatyczne potrójne soczewki

achromat potrójny

Achromatyczne soczewki Triplet reprezentują zaawansowaną technologię optyczną zaprojektowaną specjalnie do skutecznej korekcji aberracji chromatycznych i innych rodzajów anomalii optycznych. Soczewki te składają się z trzech odrębnych elementów soczewki, zazwyczaj dwóch elementów wykonanych z materiałów o wysokim współczynniku załamania światła, otaczających jeden wykonany z materiału o niższym współczynniku załamania światła. Takie rozwiązanie nie tylko znacząco redukuje aberracje, w tym zniekształcenia i aberracje sferyczne, ale także zapewnia wyraźne, wysokiej jakości wyniki obrazowania.

Struktura i zasada działania

Achromatyczne soczewki Triplet mają zwykle symetryczną, trójelementową konstrukcję, składającą się z dwóch szkieł o wysokim współczynniku załamania światła (takich jak szkło koronowe) i jednego szkła o niskim współczynniku załamania światła (takich jak szkło flintowe) połączonych ze sobą w precyzyjnym procesie adhezji. Taki układ strukturalny umożliwia obiektywowi skuteczne korygowanie aberracji chromatycznej i dalsze zmniejszanie aberracji, takich jak zniekształcenie poduszkowe i aberracja sferyczna, poprzez swoją symetrię.

Obszary zastosowań

Dzięki swoim doskonałym właściwościom obrazowania, soczewki achromatyczne Triplet są szeroko stosowane w dziedzinach wymagających obrazowania wysokiej jakości. Należą do nich między innymi mikroskopia fluorescencyjna, spektroskopia, kontrola powierzchni i obrazowanie w naukach przyrodniczych. Soczewki zapewniają doskonałą korekcję kolorów i jakość obrazu o wysokiej rozdzielczości w szerokim zakresie długości fal.

Zalety

 1. Korekcja aberracji chromatycznej: Soczewki Achromatic Triplet precyzyjnie dopasowują światło o różnych długościach fal do tej samej płaszczyzny ogniskowej, znacznie redukując występowanie aberracji chromatycznych.
 2. Zmniejszone aberracje: Dzięki genialnej symetrycznej konstrukcji i precyzyjnym procesom produkcyjnym zniekształcenia, takie jak zniekształcenie poduszkowe i aberracja sferyczna, są skutecznie kontrolowane i minimalizowane.
 3. Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości: Te soczewki oferują rozwiązania w zakresie obrazowania o wysokiej rozdzielczości i jakości do różnych precyzyjnych zastosowań optycznych.
 

Materiały i procesy produkcyjne

Produkcja soczewek Achromatic Triplet Lenses polega na precyzyjnym łączeniu soczewek wykonanych z różnych rodzajów materiałów. Typowe materiały soczewek obejmują między innymi tradycyjne szkło optyczne, topioną krzemionkę w ultrafiolecie (JGS1), topioną krzemionkę w podczerwieni (JGS3) i fluorek wapnia (CaF2). Kluczowe parametry soczewki, takie jak promień krzywizny, grubość środka i krawędzi, są starannie projektowane, aby zapewnić optymalną wydajność optyczną.

Typowe specyfikacje

 • Materiały produkcyjne: Różne, w tym szkło optyczne, topiona krzemionka w ultrafiolecie, topiona krzemionka w podczerwieni i fluorek wapnia.
 • Tolerancje wymiarowe: Zwykle ±0,03 mm w przypadku standardowych specyfikacji fabrycznych, przy precyzyjnej produkcji osiągającej do ±0,01 mm.
 • Tolerancja grubości środka: ±0,03 mm zgodnie ze standardową specyfikacją fabryczną, z ograniczeniami produkcyjnymi sięgającymi ±0,02 mm.
 • Promień tolerancji krzywizny: ±0,3% zgodnie ze standardową specyfikacją fabryczną, przy ograniczeniach produkcyjnych sięgających ±0,2%.
 • Jakość powierzchni: Osiągnięcie poziomu 20-10 zgodnie ze standardami fabrycznymi, poprawa do poziomu 10-5 w przypadku wyższych wymagań.
 • Nieprawidłowość: Powszechnym standardem jest 1/5 Lambda, przy czym limit dla wyższych wymagań jest mniejszy niż 1/10 Lambda.
 • Odchylenie centracyjne: W normalnych warunkach fabrycznych centrację można kontrolować w ciągu 3 minut łuku (Arcmin), przy czym ograniczenia produkcyjne są zaostrzone do 1 Arcmin.
 

Soczewki achromatyczne Triplet odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych układach optycznych, szczególnie w zastosowaniach wymagających bardzo precyzyjnego obrazowania i korekcji aberracji chromatycznej. Dzięki wysokiej jakości konstrukcji i produkcji są one preferowanym wyborem w wielu zaawansowanych zastosowaniach optycznych.

Asferyczne soczewki achromatyczne

Asferyczne soczewki achromatyczne łączą zalety soczewek asferycznych i achromatycznych, tworząc wyrafinowany element optyczny. To unikalne połączenie pozwala zapewnić wyjątkową jakość obrazu i precyzyjną korekcję aberracji chromatycznej.

Struktura i zasada działania

Soczewki te składają się zazwyczaj z połączenia dwóch soczewek: jednej soczewki achromatycznej i jednej soczewki asferycznej. Konstrukcja soczewki asferycznej ma na celu złagodzenie błędów czoła fali wytwarzanych przez tradycyjne soczewki sferyczne, uzyskując w ten sposób dokładniejszą jakość obrazu, zmniejszając rozmiar plamki RMS i zbliżając się do granicy dyfrakcji.

Produkcja i dobór materiałów

Zwykle soczewki te są wykonane z światłoczułych polimerów i szklanych elementów optycznych, przy czym polimer jest nałożony na jedną powierzchnię połączonej pary soczewek. Metoda ta nie tylko pozwala na szybką produkcję soczewek w krótkim czasie, ale także zapewnia elastyczność porównywalną z tradycyjnymi konstrukcjami wieloelementowymi. Jednakże zakres temperatur roboczych asferycznych soczewek achromatycznych jest dość wąski, ograniczony od -20°C do +80°C i nie nadają się one do transmisji widma w głębokim ultrafiolecie (DUV).

Kluczowe zalety

 1. Korekcja aberracji chromatycznej: Skutecznie korygują aberrację chromatyczną, precyzyjnie skupiając światło o różnych długościach fal na tej samej płaszczyźnie.
 2. Redukcja aberracji: Ich asferyczna konstrukcja znacznie zmniejsza aberrację sferyczną i błędy czoła fali, poprawiając jakość obrazu.
 3. Opłacalność: W porównaniu do konwencjonalnych wieloelementowych systemów optycznych, soczewki te zapewniają większy stosunek jakości do ceny.
 

Obszary zastosowań

Asferyczne soczewki achromatyczne są szeroko stosowane w różnych precyzyjnych układach optycznych, takich jak:

 • Ogniskowanie lub kolimacja włókien
 • Systemy przekaźników obrazujących
 • Systemy detekcji i skanowania
 • Systemy obrazowania o wysokiej aperturze numerycznej
 • Ekspandery wiązki laserowej
 

Specyfikacja techniczna

 • Materiały: Światłoczułe polimery i szklane soczewki optyczne
 • Zakres temperatury pracy: Od -20°C do +80°C
 • Główne zastosowania: Obejmuje między innymi ogniskowanie włókien, przekaźniki obrazujące, skanowanie detekcyjne i obrazowanie z dużą aperturą numeryczną
 

Dzięki genialnej konstrukcji i wydajnemu procesowi produkcji asferyczne soczewki achromatyczne charakteryzują się wyjątkową wydajnością optyczną i szerokim spektrum zastosowań, co czyni je niezbędnym kluczowym elementem nowoczesnej optyki precyzyjnej i systemów wizyjnych.

Porównanie różnych soczewek achromatycznych

Poniższa tabela porównuje charakterystykę różnych typów soczewek achromatycznych:

FunkcjaDublet achromatycznyTrójka achromatycznaPozytywny achromatycznyNegatywna achromatyczność
Budowa2 elementy 3 elementyPozytywny NegatywnyPozytywny Negatywny
Korekta koloruDobry (ograniczone spektrum)Doskonały (szersze spektrum)Dobry (ograniczone spektrum)N/A (rozbieżne)
Aberracja sferycznaNie zaadresowanyNie zaadresowanyNie zaadresowanyNie zaadresowany
Jakość obrazuDobryDoskonałyDobryN/A (rozbieżne)
AplikacjeMikroskopy, teleskopy, aparaty fotograficzneObrazowanie o wysokiej precyzji (astronomia)Aparaty, teleskopyDalmierz laserowy, spektroskopia
KosztUmiarkowanyWysokiUmiarkowanyUmiarkowany
FunkcjaCylindryczny achromatycznyPary achromatyczneAsferyzowane achromatyAsfery hybrydowe
BudowaKształt cylindrycznyDopasowane dubletyPowierzchnie asferyczneElementy asferyczne + inne typy soczewek
Korekta koloruJedna płaszczyzna (pozioma/pionowa)Ulepszono w porównaniu z pojedynczym DoubletemDoskonałyWyjątkowy
Aberracja sferycznaNie zaadresowanyNie zaadresowanyPoprawionePoprawione
Jakość obrazuUmiarkowanyBardzo dobryDoskonałyZnakomity
AplikacjeCylindryczne kształtowanie wiązki, korekcja astygmatyzmuPoprawiona jakość obrazuWysokiej klasy obrazowanieWysokiej klasy obrazowanie
KosztUmiarkowanyWysokiBardzo wysokoNajwyższy

Achromaty cementowe i powietrzne

Soczewki achromatyczne skutecznie redukują lub eliminują aberrację chromatyczną, łącząc materiały szklane o różnych współczynnikach załamania światła i właściwościach dyspersyjnych. Soczewki te dzielą się głównie na dwa typy: cementowane i powietrzne. Poniżej znajduje się dalsze porównanie tych dwóch typów soczewek:

Cementowane soczewki achromatyczne

cementowany achromatyczny

Zalety:

 • Zmniejszone straty odbicia: Eliminując straty odbicia na dwóch stykach powietrze-szkło, soczewki cementowe mają wyższą skuteczność transmisji światła.
 • Kompaktowa konstrukcja: Soczewki cementowe są zwykle mniejsze i lżejsze, dzięki czemu nadają się do systemów optycznych wymagających kompaktowych konstrukcji.
 • Trwałość: Ponieważ elementy soczewki są ze sobą sklejone, soczewki cementowe są mniej podatne na zarysowania i uszkodzenia fizyczne.
 • Uproszczony projekt ścieżki optycznej: Rozchodzenie się światła w soczewce może ignorować liczbę scalonych warstw, co upraszcza konstrukcję ścieżki optycznej.

Niedogodności:

 • Problemy z rozszerzalnością cieplną: Różnice we współczynnikach rozszerzalności cieplnej różnych materiałów szklanych mogą powodować pękanie lub oddzielanie się warstwy cementu pod wpływem zmian temperatury, szczególnie w soczewkach o dużej średnicy.
 • Wyższe koszty produkcji: Soczewki cementowe wymagają bardzo precyzyjnych procesów produkcyjnych, aby zapewnić prawidłowe ustawienie elementów soczewki, co zwiększa koszty ich produkcji.
 • Resztkowa aberracja chromatyczna: Chociaż soczewki cementowe skutecznie redukują aberrację chromatyczną, w niektórych przypadkach szczątkowa aberracja chromatyczna może nadal pojawiać się na krawędziach obrazów.

Soczewki achromatyczne z odstępami powietrznymi

achromatyczny z odstępami powietrznymi

Zalety:

 • Lepsza korekcja aberracji: Konstrukcja z przestrzeniami powietrznymi zapewnia większą swobodę projektowania, pomagając skuteczniej korygować aberracje, takie jak aberracje sferyczne i koma.
 • Wyższa odporność na uszkodzenia laserowe: Bez użycia klejów soczewki z odstępami powietrznymi mają lepszą odporność na uszkodzenia w zastosowaniach laserowych o dużej mocy.
 • Lepsza stabilność termiczna: Soczewki z odstępami powietrznymi są mniej podatne na rozszerzalność cieplną materiału wraz ze zmianami temperatury, dzięki czemu nadają się do soczewek o dużej średnicy.

Niedogodności:

 • Zwiększone straty odbicia: Interfejsy powietrze-szkło w soczewkach z odstępami powietrznymi zwiększają straty odbicia, co może wymagać dodatkowych powłok przeciwodblaskowych.
 • Bardziej złożona struktura: Projekt i produkcja są bardziej złożone i wymagają precyzyjnego rozmieszczenia i wyrównania elementów soczewki.
 • Zwiększony rozmiar i waga: Aby zachować odstęp powietrzny pomiędzy elementami soczewki, soczewki z odstępem powietrznym są często większe i cięższe niż soczewki cementowe.

Cementowane soczewki achromatyczne i soczewki achromatyczne z odstępem powietrznym mają swoje unikalne zalety i wady. Soczewki cementowe nadają się do zastosowań wymagających zwartej konstrukcji i wysokiej wydajności transmisji światła, natomiast soczewki z odstępami powietrznymi pokazują swoje zalety w zastosowaniach lasera o dużej mocy lub w scenariuszach wymagających bardziej precyzyjnej korekcji aberracji. Uwzględnienie konkretnych potrzeb aplikacji i stosunku ceny do wydajności może pomóc w ustaleniu, jaki typ obiektywu wybrać.

FunkcjaCementowany achromatAchromat w przestrzeni powietrznej
BudowaDwa lub trzy elementy sklejone ze sobąDwa lub trzy elementy oddzielone szczeliną powietrzną
Zalety* Kompaktowy i lekki * Niższy koszt * Łatwiejszy w produkcji* Doskonała jakość obrazu (zmniejszone odbicia wewnętrzne) * Większa swoboda projektowania w zakresie korekcji aberracji * Mniejsza podatność na zamglenie
Niedogodności* Wyższe odbicia wewnętrzne (mogą powodować zjawy) * Ograniczona swoboda projektowania w zakresie korekcji aberracji * Większa podatność na uszkodzenia spowodowane zmianami temperatury (ze względu na różne współczynniki rozszerzalności okularów)* Większy i cięższy * Wyższy koszt * Bardziej skomplikowane w produkcji
Aplikacje* Ekonomiczne rozwiązanie do podstawowej korekcji kolorów * Aparaty (szczególnie modele kompaktowe) * Teleskopy (dla początkujących) * Mikroskopy (dla studentów)* Wysokowydajne systemy obrazowania * Teleskopy astronomiczne * Wysokiej klasy mikroskopy * Zastosowania laserowe
KosztNiżejWyższy

Wskaźniki efektywności

Wybierając soczewki achromatyczne, należy skupić się na następujących wskaźnikach wydajności, aby mieć pewność, że soczewka spełnia określone wymagania aplikacji:

 • Możliwość korekcji aberracji chromatycznej: Podstawowym zadaniem soczewki achromatycznej jest korygowanie aberracji chromatycznej, dzięki czemu światło o różnych długościach fal może skupiać się w tym samym punkcie. Ta zdolność jest kluczowym wskaźnikiem wydajności obiektywu.
 • Przepuszczalność: Przepuszczalność soczewki wpływa bezpośrednio na utratę energii przechodzącego przez nią światła. Wysoka przepuszczalność oznacza, że ​​soczewka może efektywniej przepuszczać światło, redukując straty.
 • Zniekształcenie czoła fali: Zniekształcenie czoła fali opisuje stopień odkształcenia czoła fali po przejściu światła przez soczewkę. Soczewki o niższych zniekształceniach czoła fali mogą lepiej zachować oryginalne czoło fali światła, poprawiając w ten sposób jakość obrazu.
 • Materiały i powłoki: Materiały i powłoki powierzchni zastosowane w obiektywie znacząco wpływają na jego działanie. Soczewki wykonane z wysokiej jakości materiałów i odpowiednich powłok zazwyczaj charakteryzują się większą trwałością, właściwościami antyrefleksyjnymi i możliwością przystosowania się do środowiska.
 • Ogniskowa i przysłona numeryczna (NA): Ogniskowa odnosi się do powiększenia i odległości roboczej obiektywu, natomiast apertura numeryczna jest powiązana z rozdzielczością obiektywu i zdolnością zbierania światła.
 • Rozmiar i kształt: Rozmiar i kształt soczewki należy wybrać w oparciu o wymagania konkretnego zastosowania, aby zapewnić kompatybilność z używanym układem optycznym.
Wskaźnik wydajnościOpisZnaczenie
Długość ogniskowaOdległość od środka soczewki do miejsca, w którym zbiega się światło równoległeOkreśla powiększenie i odległość roboczą
Efektywna przysłonaŚrednica przezroczystego otworu umożliwiającego przejście światłaWpływa na gromadzenie światła i głębię ostrości
Korekta koloruMożliwość minimalizacji aberracji chromatycznej (ogniskowanie różnych długości fal w różnych odległościach)Ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji kolorowych frędzli
Rozdzielczość obrazuPoziom szczegółowości uchwyconej w utworzonym obrazieWpływa na ostrość, kontrast i ogólną jakość obrazu
PrzenoszenieProcent światła przechodzącego przez soczewkęWyższa transmisja zapewnia jaśniejszy obraz i lepszą wydajność przy słabym oświetleniu
ZniekształcenieJak linie proste są rozciągane lub zginane na obrazieNiezbędne w zastosowaniach takich jak fotografia architektoniczna i fotogrametria
Jakość powierzchniJakość wykończenia powierzchni soczewkiZadrapania, wgłębienia lub nierówne powłoki pogarszają jakość obrazu
Właściwości materiałuWłaściwości użytego szkła (współczynnik załamania światła, dyspersja itp.)Wpływa na korekcję kolorów, transmisję i trwałość
Rozmiar i wagaWymiary fizyczne i waga obiektywuWażne ze względu na przenośność i ograniczenia przestrzenne
KosztCena soczewki achromatycznejKluczowe znaczenie ma zrównoważenie potrzeb w zakresie wydajności z budżetem

Zastosowania soczewek achromatycznych

Soczewki achromatyczne odgrywają kluczową rolę w wielu dziedzinach ze względu na doskonałe możliwości korekcji aberracji chromatycznej, znacznie poprawiając jakość obrazowania i ogólną wydajność systemów optycznych. Główne obszary zastosowań obejmują:

 • Systemy obrazowania optycznego: W urządzeniach takich jak mikroskopy, teleskopy i aparaty fotograficzne soczewki achromatyczne skutecznie redukują aberracje chromatyczne i sferyczne, zapewniając wyraźniejszy obraz.
 • Fotografia i wideofilmowanie: Korygując aberracje chromatyczne, soczewki achromatyczne zapewniają dokładne odwzorowanie kolorów na zdjęciach i filmach, co skutkuje bardziej realistycznymi i naturalnymi obrazami.
 • Systemy Laserowe: Soczewki achromatyczne są stosowane w ogniskowaniu i transmisji lasera, redukując wpływ aberracji chromatycznych na jakość lasera, poprawiając w ten sposób ogólną precyzję i wydajność systemu.
 • Komunikacja światłowodowa: Soczewki achromatyczne pomagają zredukować efekty dyspersji, poprawiając w ten sposób jakość i stabilność transmisji sygnału, co jest kluczowe w technologii komunikacji światłowodowej.
 • Badania naukowe: W instrumentach naukowych, takich jak spektrometry i interferometry, soczewki achromatyczne poprawiają dokładność pomiaru, zwiększając niezawodność i precyzję danych.
 • Inspekcja Przemysłowa i Wizja Maszynowa: W tej dziedzinie soczewki achromatyczne poprawiają klarowność i dokładność obrazu, optymalizując efektywność procesów kontroli i rozpoznawania.

Wyjątkowa wydajność soczewek achromatycznych w zakresie redukcji aberracji chromatycznych i innych znacznie rozwinęła nowoczesną technologię optyczną. Szeroki zakres obszarów zastosowań pokazuje znaczący wkład soczewek achromatycznych w poprawę wydajności i jakości obrazowania różnych systemów optycznych.

Czynniki cenowe w przypadku zakupów hurtowych i dostosowywania elementów soczewek achromatycznych

Jeśli chodzi o zakupy hurtowe i dostosowywanie soczewek achromatycznych, o cenie decydują przede wszystkim następujące czynniki:

 • Jakość materiału: Soczewki achromatyczne są zwykle wykonane ze szkła flintowego o wysokim współczynniku załamania światła i szkła koronowego o niskim współczynniku załamania światła. Jakość tych materiałów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność i cenę obiektywu, przy czym wyższej jakości szkło optyczne jest droższe.
 • Precyzja produkcji: Wysoka precyzja przetwarzania i montażu mają kluczowe znaczenie w produkcji soczewek achromatycznych, obejmując takie parametry, jak kształt powierzchni soczewki, centracja i wykończenie powierzchni. Im wyższa precyzja obiektywu, tym wyższy koszt produkcji.
 • Rozmiar obiektywu i ogniskowa: Średnica i ogniskowa obiektywu znacząco wpływają na cenę. Obiektywy o większej średnicy i dłuższej ogniskowej wymagają więcej materiału i bardziej złożonego procesu produkcyjnego, co czyni je droższymi.
 • Powłoki optyczne: Powłoki optyczne poprawiające przepuszczalność soczewki i właściwości przeciwodblaskowe również stanowią czynnik kosztowy. Wielowarstwowe powłoki o wysokiej wydajności są droższe niż powłoki jednowarstwowe.
 • Wymagania dotyczące dostosowywania: Soczewki dostosowane do konkretnych zastosowań zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi kosztami projektowania, testowania i produkcji, przez co soczewki niestandardowe są droższe niż produkty standardowe.
 • Zakupy zbiorcze: Produkcja na dużą skalę może obniżyć koszt soczewki poprzez rozłożenie kosztów stałych. Jednak początkowe koszty formy i konfiguracji mogą być wysokie.

W procesie zaopatrzenia uwzględnienie takich czynników, jak jakość materiału, precyzja produkcji, rozmiar i ogniskowa soczewki, powłoki optyczne, wymagania dotyczące dostosowywania i zakupy hurtowe, jest kluczem do wyboru soczewek achromatycznych, które spełniają określone potrzeby aplikacji i budżet.

10 najlepszych producentów soczewek achromatycznych

Soczewki achromatyczne to krytyczne elementy optyczne zaprojektowane w celu zmniejszenia aberracji chromatycznej, dzięki czemu są szeroko stosowane w mikroskopach, teleskopach i innych instrumentach optycznych. Poniżej znajduje się dziesięciu najlepszych, uznanych na całym świecie dostawców w dziedzinie produkcji soczewek achromatycznych:

 1. Optyka Edmunda:
  Znana na całym świecie z wysokiej jakości komponentów optycznych, firma Edmund Optics oferuje soczewki achromatyczne szeroko stosowane zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
 2. Thorlabs:
  Specjalizująca się w produktach dla optyki i fotoniki, Thorlabs oferuje różnorodną gamę soczewek achromatycznych spełniających potrzeby zarówno zastosowań laboratoryjnych, jak i przemysłowych.
 3. Firma Newport:
  Newport oferuje kompleksowe rozwiązania optyczne dla rynków badawczych i przemysłowych, w tym bardzo precyzyjne soczewki achromatyczne.
 4. Schott AG:
  Jako światowy lider w branży szkła specjalnego, Schott dostarcza wysokiej jakości szkło optyczne i soczewki achromatyczne.
 5. Nikona:
  Znane ze swoich instrumentów optycznych, wysokowydajne soczewki achromatyczne firmy Nikon są szeroko stosowane w mikroskopach i sprzęcie fotograficznym.
 6. Olimp:
  Olympus dostarcza wysokiej jakości komponenty i systemy optyczne, w tym soczewki achromatyczne, przeznaczone głównie dla dziedzin medycznych i badawczych.
 7. Zeissa:
  Będąc międzynarodowym liderem technologii optycznej i optoelektronicznej, Zeiss produkuje precyzyjne soczewki achromatyczne, szeroko stosowane w mikroskopii i fotografii.
 8. Kanon:
  Firma Canon oferuje różnorodne komponenty optyczne, w tym soczewki achromatyczne, które są szeroko stosowane w fotografii i zastosowaniach przemysłowych.
 9. Jenoptyk:
  Jenoptik dostarcza precyzyjne komponenty i systemy optyczne dla rynków medycznych, przemysłowych i badań naukowych, w tym soczewki achromatyczne.
 10. OptoSigma:
  Specjalizująca się w produkcji komponentów i systemów optycznych, OptoSigma oferuje szeroką gamę soczewek achromatycznych spełniających potrzeby badań i zastosowań przemysłowych.

Ci najlepsi dostawcy wykorzystują swoją rozległą technologię i doświadczenie w produkcji komponentów optycznych, aby zapewnić wysokiej jakości soczewki achromatyczne, które spełniają wymagania różnych zastosowań.

Streszczenie

Szukasz niedrogiego producenta soczewek achromatycznych? Weź pod uwagę firmę Chineselens Optics – wiodącą firmę optyczną z siedzibą w Chinach. Specjalizujemy się w produkcji soczewek achromatycznych do szerokiego zakresu zastosowań, w tym: obiektywów do aparatów fotograficznych, teleskopów i mikroskopów. Firma Chineselens Optics zyskała reputację w branży dzięki przystępnej cenie i najwyższej jakości produktów.
Niezależnie od tego, czy chodzi o projekt badań naukowych, hobby fotograficzne, instrumentację, czy jakąkolwiek sytuację, w której wymagane jest precyzyjne obrazowanie, nasze soczewki achromatyczne zapewnią doskonałą korekcję kolorów i klarowność obrazu. Wybierz firmę Chineselens Optics, aby uzyskać wysokiej jakości rozwiązania i usługi optyczne, które pomogą Twoim projektom i produktom osiągnąć nowy poziom. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś, aby uzyskać konsultację!

Połącz się z naszymi ekspertami

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Poprosić o wycenę
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

Oszczędność czasu i kosztów jest naszym wspólnym dążeniem.

Powierz swoje potrzeby w zakresie komponentów optycznych firmie Chineselens Optics, a nasz oddany zespół marketingowy szybko zapewni Ci indywidualną odpowiedź i rozwiązanie.

Adres

Nr 12 East Yanhe Road, miasto Yancheng, prowincja Jiangsu, Chiny

Zadzwoń do nas

+86-18005107299

Adres e-mail

chineselens@foxmail.com

Adres e-mail

sales@chineselens.com

Rozpocznij niestandardową wycenę

Wyślij zapytanie już dziś

Wyskakujący e-mail