Chineselens Optics önümüzdeki 10 yıl içinde en güvenilir optik ürün üreticiniz olacak

Akromatik Lensler Bilgi, Maliyet ve Üretim Kılavuzları

Akromatik Lenslere Genel Bakış

Akromatik Mercek Nedir?

akromatik mercek nedir

Akromatik mercek, renksel ve küresel sapmaların etkilerini sınırlamak için tasarlanmış bir tür optik mercektir. Farklı dalga boylarındaki ışık farklı miktarlarda kırıldığında kromatik sapma meydana gelir ve tüm renklerin aynı yakınsama noktasına odaklanamamasına neden olur. Bu, kenarlarda renkli saçakların olduğu bulanık bir görüntüyle sonuçlanır. Akromatik lensler, genellikle kırmızı ve mavi olmak üzere iki dalga boyunu aynı düzlemde odaklayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece renk sapması önemli ölçüde azalır.

Kompozisyon

Akromatik mercekler genellikle farklı dağılım özelliklerine sahip iki tür camın birleştirilmesiyle yapılır:

 1. Taç Cam: Dispersiyonu düşük bir cam türüdür.
 2. Çakmaktaşı Cam: Dispersiyonu yüksek bir cam türüdür.
 

Bu iki veya daha fazla eleman, ikili bir mercek oluşturacak şekilde birbirine yapıştırılır. Bu malzemelerin kombinasyonu ışığın dağılımını engellemeye yardımcı olarak renk sapmasını etkili bir şekilde en aza indirir.

Faydalar

 • Geliştirilmiş Görüntü Kalitesi: Akromatik lensler, renk sapmasını azaltarak daha net ve keskin görüntüler sağlar.
 • Uygun Maliyetli: Daha karmaşık mercek sistemleriyle karşılaştırıldığında akromatik mercekler performans ve maliyet arasında iyi bir denge sunar.
 • Çok yönlülük: Çok çeşitli optik uygulamalara uygundur.

Akromatik mercek nasıl çalışır?

Renk sapmaları

Renk sapması, ışığın farklı dalga boylarının (renklerinin) bir mercekten geçerken farklı miktarlarda kırılması veya bükülmesi nedeniyle oluşur. Bu, her rengin optik eksen boyunca farklı noktalara odaklanmasına neden olur ve sonuçta renkli saçaklarla bulanık bir görüntü elde edilir.

Çalışma prensibi

Akromatik merceğin işlevselliğinin anahtarı bu iki unsurun birleşiminde yatmaktadır. İşte nasıl çalışıyor:

 1. Taç Camından Kırılma: Işık taç cam merceğe girdiğinde kırılır ve odaklanmaya başlar. Bununla birlikte, düşük dağılımı nedeniyle, farklı dalga boylarındaki ışık (örneğin, kırmızı ve mavi) yine de biraz farklı noktalara odaklanacaktır.
 2. Flint Glass ile Düzeltme: Işık daha sonra çakmaktaşı cam merceğin içinden geçer. Çakmaktaşı camın dağılımı daha yüksek olduğundan ışığı daha fazla büker. Çakmaktaşı cam merceğin negatif eğriliği, taç cam merceğin pozitif eğriliğine karşı koyar.
 3. Ortak Odak Noktasında Birleşmek: Bu iki merceğin birleşimi, ışığın iki dalga boyunun (tipik olarak kırmızı ve mavi) aynı odak noktasında birleşmesini sağlar. Bu, renk sapmasını önemli ölçüde azaltarak daha net bir görüntü sağlar.

Diyagram Açıklaması

akromatik mercek nasıl çalışır

Bunu görselleştirmek için, akromatik merceğe (tüm renkleri içeren) bir beyaz ışık ışınının girdiğini hayal edin:

 • Taç cam mercek ışığı bükerek farklı renklerin farklı noktalara odaklanmaya başlamasına neden olur.
 • Çakmaktaşı cam mercek daha sonra ışığı ters yönde bükerek farklı renkleri ortak bir odak noktasında bir araya getirir.

Akromatik Lens Çeşitleri

Pozitif Akromatik Lensler

Pozitif Akromatik Lensler Pozitif Akromatik Lensler, farklı dalga boylarındaki ışığın neden olduğu renk sapmasını düzeltmek için tasarlanmış, hassas şekilde tasarlanmış optik lenslerdir. Tipik olarak, farklı kırılma indisleri ve dağılım oranlarına sahip iki tip cam malzemenin dikkatli bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturulurlar; farklı dalga boylarındaki ışığı aynı düzlemde odaklamayı, dolayısıyla renk sapmasını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlarlar.

Yapı ve Prensip

Pozitif Akromatik Mercek genellikle pozitif düşük kırılma indeksli bir elementten (taç camı gibi) ve negatif yüksek kırılma indeksli bir elementten (çakmaktaşı cam gibi) oluşan bir ikilidir. Bu kombinasyon, bir merceğin renk sapmasının diğeri tarafından nötrleştirilmesine olanak tanıyarak renk sapmasının düzeltilmesini sağlar.

Uygulamalar

Bu lensler diğerlerinin yanı sıra floresan mikroskobu, görüntü aktarma, algılama ve spektroskopide yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş bir dalga boyu aralığında neredeyse sabit odak uzunlukları sağlarlar ve tek lenslerle karşılaştırıldığında daha küçük ışık noktaları ve daha net görüntüler üretirler.

Avantajları

 • Kromatik Sapma Düzeltmesi: Işığın iki ana dalga boyuna etkili bir şekilde odaklanarak renk sapmasını önemli ölçüde azaltır.
 • Geliştirilmiş Görüntü Kalitesi: Tek lenslere kıyasla daha net görüntüleme ve daha ince ışık noktaları sunar.
 • Çeşitli Kaplama Seçenekleri: Çeşitli uygulama ihtiyaçlarına uyacak şekilde VIS, NIR, SWIR gibi çeşitli kaplama seçenekleri sunar.
 

İmalat ve Malzemeler

Pozitif Akromatik Lenslerin oluşturulması, genellikle N-BK7 ve SF5 cam olmak üzere seçilen iki malzemenin hassas şekilde bağlanmasını içerir. Eğrilik yarıçapı, merkez kalınlığı ve diğerleri dahil lens tasarım parametreleri, optimum optik performansı sağlamak için titizlikle hesaplanır.

Tipik Özellikler (Örnek)

 • Çap: 50,80 mm
 • Etkili Odak Uzaklığı (EFL): 150,00 mm
 • Kaplama: Yansıma Önleyici Kaplama AR@400-700nm
 • Malzemeler: N-BK7/SF5
 • Arka Odak Uzaklığı (BFL): 140,40 mm
  Eğrilik Yarıçapı (R1/R2/R3): sırasıyla 83,20 mm, -72,10 mm, -247,70 mm
 • Merkez Kalınlığı (CT): 15.00mm
 • Yüzey Kalitesi: Spesifikasyonlara bağlı olarak 40-20 ile 60-40 arasında değişmektedir.

 

Hassas görüntüleme yetenekleri ve renk sapması düzeltmesi ile Pozitif Akromatik Lensler, gelişmiş optik sistemlerde, özellikle görüntü kalitesinin büyük önem taşıdığı uygulamalarda vazgeçilmez bileşenlerdir.

Negatif Akromatik Lensler

Negatif Akromatik Lensler Negatif Akromatik Lensler, renk sapmalarını düzeltmek için özel olarak tasarlanmış optik lenslerdir ve tipik olarak iki farklı türdeki cam malzemenin (düşük kırılma indeksli taç cam ve yüksek kırılma indeksli çakmaktaşı cam) birleştirilmesiyle yapılır. Muadilleri olan Pozitif Akromatik Merceklerin aksine, negatif akromatik mercekler öncelikle ışık ışınlarını odaklamak yerine dağıtma işlevi görür.

Yapısı ve Çalışma Prensibi

Negatif akromatik mercek, negatif dağılımlı çakmaktaşı cam mercekle eşleştirilmiş pozitif dağılımlı taç cam mercekten oluşur. Tasarım, bir lensin ürettiği renk sapmasını diğerinin ürettiği renk sapması ile gidermeyi ve böylece renk sapmasını etkili bir şekilde düzeltmeyi amaçlıyor. Bu lensler, ışığın dağılmasını gerektiren çeşitli optik sistemlerde çok önemli bir rol oynar.

Uygulama Alanları

Negatif akromatik lensler, optikte lazer ışını genişleticiler, optik röle sistemleri ve daha fazlası gibi geniş bir uygulama alanına sahiptir. Geniş bir dalga boyu boyunca sabit bir sapma açısı sunarlar ve tek lenslerle karşılaştırıldığında daha küçük ve daha net bir nokta ve görüntü üretebilirler.

Avantajları

 1. Etkili Renk Sapması Düzeltmesi: Lens, farklı dalga boylarındaki ışık ışınlarını aynı düzleme dağıtarak renk sapması sorunlarını önemli ölçüde azaltır.
 2. Üstün Görüntüleme Kalitesi: Tek lenslerle karşılaştırıldığında negatif akromatik lensler daha net görüntüleme kalitesi sağlar ve daha küçük ışık noktaları üretir.
 3. Çeşitli Konfigürasyonlar: Lensler, farklı kullanım gereksinimlerine bağlı olarak görünür ışık, yakın kızılötesi (NIR), kısa dalga kızılötesi (SWIR) ve diğer dalga boylarına uygun çeşitli kaplama seçenekleriyle yapılandırılabilir.
 

İmalat Malzemeleri

Üretimde negatif akromatik lensler genellikle N-BK7 ve SF5 gibi malzemeleri kullanır. Lens üretimi, optimum optik performansı sağlamak için eğrilik yarıçapı, merkez kalınlığı ve kenar kalınlığı gibi birçok parametrenin titizlikle tasarlanmasını içerir.

Tipik Özellikler

 • Çap: 50,80 mm
 • Etkili Odak Uzaklığı: -150,00 mm
 • Kaplama: 400-700 nm bandı için geliştirilmiş yansıtma kaplaması
 • Malzemeler: Tipik olarak N-BK7 ve SF5 camı
 • Arka Odak Uzaklığı: -140,40 mm
 • Eğrilik Yarıçapı: R1 -83,20 mm, R2 72,10 mm, R3 247,70 mm
 • Merkez Kalınlığı: 15,00 mm
 • Yüzey Kalitesi: 40-20 ila 60-40 arasında değişir
 

Genel olarak, negatif akromatik lensler, ışığın yüksek hassasiyette saptırılması ve renk sapmalarının düzeltilmesini gerektiren optik sistemlerde hayati bir rol oynar.

Akromatik Üçlü Lensler

üçlü akromat

Akromatik Üçlü Lensler, renk sapmalarının ve diğer optik anormallik türlerinin etkili bir şekilde düzeltilmesi için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir optik teknolojiyi temsil eder. Bu mercekler üç farklı mercek elemanından oluşur; tipik olarak yüksek kırılma indeksli malzemelerden yapılmış iki eleman ve daha düşük kırılma indeksli bir malzemeden yapılmış bir eleman bulunur. Bu düzenleme yalnızca distorsiyon ve küresel sapmalar dahil olmak üzere sapmaları önemli ölçüde azaltmakla kalmaz, aynı zamanda net, yüksek kaliteli görüntüleme sonuçları da sağlar.

Yapısı ve Çalışma Prensibi

Akromatik Üçlü Lensler genellikle hassas bir yapışma işlemiyle birbirine bağlanan iki yüksek kırılma indeksli cam (taç cam gibi) ve bir düşük kırılma indeksli camdan (çakmaktaşı cam gibi) oluşan simetrik üç elemanlı bir tasarıma sahiptir. Bu yapısal düzen, merceğin simetri yoluyla renk sapmasını verimli bir şekilde düzeltmesine ve iğne yastığı distorsiyonu ve küresel sapma gibi sapmaları daha da azaltmasına olanak tanır.

Uygulama alanları

Akromatik Üçlü Lensler, mükemmel görüntüleme özellikleriyle yüksek kaliteli görüntüleme gerektiren alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra floresan mikroskobu, spektroskopi, yüzey incelemesi ve yaşam bilimleri görüntülemeyi içerir. Lensler, geniş bir dalga boyu aralığında mükemmel renk düzeltme ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sağlama kapasitesine sahiptir.

Avantajları

 1. Kromatik Sapma Düzeltmesi: Akromatik Üçlü Lensler, farklı dalga boylarındaki ışığı aynı odak düzlemine hassas bir şekilde ayarlayarak renk sapmalarının oluşumunu önemli ölçüde azaltır.
 2. Azaltılmış Sapmalar: Ustaca tasarlanmış simetrik tasarım ve hassas üretim süreçleri sayesinde, iğne yastığı distorsiyonu ve küresel sapma gibi distorsiyonlar etkili bir şekilde kontrol edilir ve en aza indirilir.
 3. Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme: Bu lensler, çeşitli hassas optik uygulamalar için yüksek çözünürlüklü ve yüksek kaliteli görüntüleme çözümleri sunar.
 

Üretim Malzemeleri ve Süreçleri

Akromatik Üçlü Lenslerin üretimi, farklı türdeki malzemelerden yapılmış lenslerin hassas bir şekilde birleştirilmesini içerir. Tipik mercek malzemeleri arasında geleneksel optik cam, ultraviyole dereceli erimiş silika (JGS1), kızılötesi dereceli erimiş silika (JGS3) ve kalsiyum florür (CaF2) yer alır. Eğrilik yarıçapı, merkez ve kenar kalınlığı gibi temel lens parametreleri, optimum optik performansı sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır.

Tipik Özellikler

 • İmalat Malzemeleri: Optik cam, ultraviyole dereceli erimiş silika, kızılötesi dereceli erimiş silika ve kalsiyum florür dahil olmak üzere çeşitli.
 • Boyutsal Toleranslar: Tipik olarak, standart fabrika spesifikasyonları için ±0,03 mm, hassas üretimde ±0,01 mm'ye kadar ulaşılır.
 • Merkez Kalınlığı Toleransı: Standart fabrika spesifikasyonu olarak ±0,03 mm, üretim sınırları ±0,02 mm'ye ulaşır.
 • Eğrilik Toleransı Yarıçapı: Standart fabrika spesifikasyonu olarak ±%0,3, üretim limitleri ±%0,2'ye ulaşır.
 • Yüzey kalitesi: Fabrika standartlarında 20-10 seviyesine ulaşmak, daha yüksek taleplerde 10-5 seviyesine çıkmak.
 • Düzensizlik: Ortak standart 1/5 Lambda'dır; daha yüksek talepler için sınır 1/10 Lambda'dan azdır.
 • Merkezleme Sapması: Normal fabrika koşullarında merkezleme 3 arkdakika (Arcmin) içinde kontrol edilebilir ve üretim sınırları 1 Arcmin'e kadar daraltılır.
 

Akromatik Üçlü Lensler, modern optik sistemlerde, özellikle yüksek hassasiyetli görüntüleme ve renk sapması düzeltmesi gerektiren uygulamalarda çok önemli bir rol oynar. Yüksek kaliteli tasarımları ve üretimleri, onları birçok gelişmiş optik uygulama için tercih edilen seçenek haline getiriyor.

Asferik Akromatik Lensler

Asferik Akromatik Lensler, hem asferik hem de akromatik lenslerin avantajlarını birleştirerek gelişmiş bir optik bileşen oluşturur. Bu benzersiz kombinasyon, olağanüstü görüntü kalitesi ve hassas renk sapması düzeltmesi sunmalarına olanak tanır.

Yapısı ve Çalışma Prensibi

Bu mercekler tipik olarak iki merceğin birbirine bağlanmasıyla oluşur: bir akromatik mercek ve bir asferik mercek. Asferik lensin tasarımı, geleneksel küresel lenslerin ürettiği dalga cephesi hatalarını azaltmayı, böylece daha doğru görüntü kalitesi elde etmeyi, RMS nokta boyutunu azaltmayı ve kırınım sınırına yaklaşmayı amaçlamaktadır.

İmalat ve Malzeme Seçimi

Genellikle bu lensler ışığa duyarlı polimerlerden ve cam optik bileşenlerden yapılır ve polimer, bağlı lens çiftinin bir yüzeyine uygulanır. Bu yöntem, lenslerin kısa sürede hızlı bir şekilde üretilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel çok elemanlı düzeneklere benzer bir esneklik de sunuyor. Ancak Asferik Akromatik Lenslerin çalışma sıcaklığı aralığı oldukça dardır, -20°C ile +80°C arasında sınırlıdır ve Derin Ultraviyole (DUV) spektral iletimi için uygun değildir.

Temel Avantajlar

 1. Kromatik Sapma Düzeltmesi: Farklı dalga boylarındaki ışığı aynı düzleme tam olarak odaklayarak renk sapmasını etkili bir şekilde düzeltirler.
 2. Sapmaların Azaltılması: Asferik tasarımları, küresel sapmayı ve dalga cephesi hatalarını önemli ölçüde azaltarak görüntü kalitesini artırır.
 3. Maliyet etkinliği: Geleneksel çok elemanlı optik sistemlerle karşılaştırıldığında bu lensler paranın karşılığını daha fazla verir.
 

Uygulama alanları

Asferik Akromatik Lensler çeşitli yüksek hassasiyetli optik sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır:

 • Fiber odaklama veya kolimasyon
 • Görüntüleme röle sistemleri
 • Tespit ve tarama sistemleri
 • Yüksek sayısal açıklıklı görüntüleme sistemleri
 • Lazer ışını genişleticiler
 

Teknik özellikler

 • Malzemeler: Işığa duyarlı polimerler ve cam optik lensler
 • Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20°C ile +80°C arası
 • Ana Uygulamalar: Diğerlerinin yanı sıra fiber odaklama, görüntüleme röleleri, algılama taraması ve yüksek sayısal açıklıklı görüntüleme dahil
 

Ustaca tasarımları ve verimli üretim süreçleriyle Asferik Akromatik Lensler, olağanüstü optik performans ve geniş bir uygulama yelpazesi sergileyerek onları modern hassas optik ve görüş sistemlerinde vazgeçilmez bir anahtar bileşen haline getiriyor.

Farklı Akromatik merceklerin karşılaştırılması

Aşağıdaki tablo farklı akromatik lens türlerinin özelliklerini karşılaştırmaktadır:

ÖzellikAkromatik İkiliAkromatik ÜçlüPozitif AkromatikNegatif Akromatik
Yapı2 öğe 3 elementPozitif NegatifPozitif Negatif
Renk düzeltmesiİyi (sınırlı spektrum)Mükemmel (daha geniş spektrum)İyi (sınırlı spektrum)Yok (farklı)
Küresel sapmaAdres verilmediAdres verilmediAdres verilmediAdres verilmedi
Görüntü kalitesiİyiHarikaİyiYok (farklı)
UygulamalarMikroskoplar, Teleskoplar, KameralarYüksek hassasiyetli görüntüleme (astronomi)Kameralar, TeleskoplarLazer Ölçümü, Spektroskopi
MaliyetIlımanYüksekIlımanIlıman
ÖzellikSilindirik AkromatikAkromatik ÇiftlerAsferik AkromatlarHibrit Küreler
YapıSilindirik şekilEşleşen ÇiftlerAsferik yüzeylerAsferik elemanlar + diğer lens türleri
Renk düzeltmesiTek düzlem (yatay/dikey)Tek Doublet'a göre geliştirildiHarikaOlağanüstü
Küresel sapmaAdres verilmediAdres verilmediDüzeltildiDüzeltildi
Görüntü kalitesiIlımanÇok güzelHarikaÜst
UygulamalarSilindirik ışın şekillendirme, Astigmat düzeltmeGeliştirilmiş görüntü kalitesiÜst düzey görüntülemeÜst düzey görüntüleme
MaliyetIlımanYüksekÇok yüksekEn yüksek

Çimentolu ve Hava Aralıklı Akromatlar

Akromatik lensler, farklı kırılma indisleri ve dağılım özelliklerine sahip cam malzemeleri birleştirerek renk sapmasını etkili bir şekilde azaltır veya ortadan kaldırır. Bu lensler esas olarak iki türe ayrılır: çimentolu ve hava aralıklı. Aşağıda bu iki lens türünün daha ayrıntılı bir karşılaştırması bulunmaktadır:

Çimentolu Akromatik Lensler

çimentolu akromatik

Avantajları:

 • Azaltılmış Yansıma Kayıpları: İki hava camı arayüzündeki yansıma kayıplarını ortadan kaldıran çimentolu lensler daha yüksek ışık iletim verimliliğine sahiptir.
 • Kompakt Yapı: Çimentolu lensler genellikle daha küçük ve daha hafiftir, bu da onları kompakt tasarımlar gerektiren optik sistemler için uygun kılar.
 • Dayanıklılık: Mercek elemanları birbirine yapıştırıldığından, yapıştırılmış mercekler çizilmeye ve fiziksel hasara daha az eğilimlidir.
 • Basitleştirilmiş Optik Yol Tasarımı: Lens içindeki ışığın yayılması, optik yol tasarımını basitleştirerek, yapıştırılmış katmanların sayısını göz ardı edebilir.

Dezavantajları:

 • Termal Genleşme Sorunları: Farklı cam malzemelerin ısıl genleşme katsayılarındaki farklılıklar, özellikle büyük çaplı merceklerde, sıcaklık değişimleriyle çimentolu tabakanın çatlamasına veya ayrılmasına neden olabilir.
 • Daha Yüksek Üretim Maliyetleri: Çimentolu lensler, lens elemanlarının uygun şekilde hizalanmasını sağlamak için yüksek hassasiyetli üretim süreçleri gerektirir, bu da üretim maliyetlerini artırır.
 • Artık Renk Sapması: Birleştirilmiş lensler renk sapmalarını etkili bir şekilde azaltsa da, bazı durumlarda görüntülerin kenarlarında kalan renk sapmaları hala görünebilir.

Hava Aralıklı Akromatik Lensler

hava aralıklı akromatik

Avantajları:

 • Daha İyi Sapma Düzeltmesi: Hava aralıklı tasarım, daha fazla tasarım özgürlüğü sağlayarak küresel ve koma sapmaları gibi sapmaların daha etkili bir şekilde düzeltilmesine yardımcı olur.
 • Daha Yüksek Lazer Hasarı Direnci: Yapıştırıcı kullanılmadan, hava aralıklı lensler yüksek güçlü lazer uygulamaları için daha iyi hasar direncine sahiptir.
 • Daha İyi Termal Kararlılık: Hava aralıklı lensler, sıcaklık değişimleriyle malzemenin termal genleşmesinden daha az etkilenir, bu da onları büyük çaplı lensler için uygun kılar.

Dezavantajları:

 • Artan Yansıma Kayıpları: Hava aralıklı lenslerdeki hava camı arayüzleri yansıma kayıplarını artırır ve potansiyel olarak ek yansıma önleyici kaplamalar gerektirir.
 • Daha Karmaşık Yapı: Tasarım ve üretim daha karmaşıktır ve lens elemanlarının hassas aralıklarla yerleştirilmesini ve hizalanmasını gerektirir.
 • Artan Boyut ve Ağırlık: Mercek elemanları arasındaki hava aralığını korumak için, hava aralıklı mercekler genellikle çimentolu merceklerden daha büyük ve daha ağırdır.

Çimentolu akromatik mercekler ve hava aralıklı akromatik merceklerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Çimentolu lensler, kompakt tasarım ve yüksek ışık iletim verimliliği gerektiren uygulamalar için uygunken, hava aralıklı lensler, yüksek güçlü lazer kullanımında veya daha hassas sapma düzeltmesi gerektiren senaryolarda avantajlarını gösterir. Özel uygulama ihtiyaçlarının ve maliyet-performans oranının dikkate alınması, hangi lens türünün seçileceğinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

ÖzellikÇimentolu AkromatHava Aralıklı Akromat
Yapıİki veya üç elemanın birbirine yapıştırılmasıHava boşluğuyla ayrılmış iki veya üç eleman
Avantajları* Kompakt ve hafif * Daha düşük maliyet * Üretimi daha kolay* Üstün görüntü kalitesi (dahili yansımaların azaltılması) * Sapmaların düzeltilmesi için daha fazla tasarım özgürlüğü * Buğulanmaya daha az eğilim
Dezavantajları* Daha yüksek iç yansımalar (gölgelenmeye neden olabilir) * Sapma düzeltmesi için sınırlı tasarım özgürlüğü * Sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan hasara karşı daha duyarlıdır (camların farklı genleşme oranlarından dolayı)* Daha büyük ve daha ağır * Daha yüksek maliyet * Üretimi daha karmaşık
Uygulamalar* Temel renk düzeltme için uygun maliyetli çözüm * Kameralar (özellikle kompakt modeller) * Teleskoplar (giriş seviyesi) * Mikroskoplar (öğrenci sınıfı)* Yüksek performanslı görüntüleme sistemleri * Astronomik teleskoplar * Üst düzey mikroskoplar * Lazer uygulamaları
MaliyetDaha düşükDaha yüksek

Performans göstergeleri

Akromatik mercekleri seçerken merceğin belirli uygulama gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için aşağıdaki performans göstergelerine odaklanmak çok önemlidir:

 • Renk Sapması Düzeltme Yeteneği: Akromatik merceğin birincil görevi, renk sapmasını düzeltmek, farklı dalga boylarındaki ışığın aynı noktaya odaklanabilmesini sağlamaktır. Bu yetenek lens performansının önemli bir göstergesidir.
 • geçirgenlik: Bir merceğin geçirgenliği, içinden geçen ışığın enerji kaybını doğrudan etkiler. Yüksek geçirgenlik, merceğin ışığı daha verimli bir şekilde iletebildiğini ve kayıpları azalttığını gösterir.
 • Dalga Cephesi Distorsiyonu: Dalga cephesi distorsiyonu, ışık mercekten geçtikten sonra dalga cephesinin deformasyon derecesini tanımlar. Daha düşük dalga cephesi distorsiyonuna sahip lensler, ışığın orijinal dalga cephesini daha iyi koruyarak görüntü kalitesini artırabilir.
 • Malzemeler ve Kaplamalar: Lenste kullanılan malzemeler ve yüzey kaplamaları performansını önemli ölçüde etkiler. Yüksek kaliteli malzemelerden ve uygun kaplamalardan yapılan lensler genellikle daha yüksek dayanıklılığa, yansıma önleyici özelliklere ve çevreye uyum sağlamaya sahiptir.
 • Odak Uzunluğu ve Sayısal Açıklık (NA): Odak uzaklığı merceğin büyütmesi ve çalışma mesafesi ile ilgilidir; sayısal açıklık ise merceğin çözünürlüğü ve ışık toplama yeteneği ile ilişkilidir.
 • Büyüklük ve şekil: Kullanılan optik sistemle uyumluluğun sağlanması için merceğin boyutu ve şekli, özel uygulama gereksinimlerine göre seçilmelidir.
Performans göstergesiTanımÖnem
Odak uzaklığıMercek merkezinden paralel ışığın birleştiği noktaya kadar olan mesafeBüyütmeyi ve çalışma mesafesini belirler
Etkili DiyaframIşık geçişi için net açıklığın çapıIşık toplanmasını ve alan derinliğini etkiler
Renk düzeltmesiRenk sapmasını en aza indirebilme yeteneği (farklı mesafelerde farklı dalga boylarına odaklanma)Renk saçaklarını en aza indirmek için çok önemlidir
Görüntü çözünürlüğüOluşturulan görüntüde yakalanan ayrıntı düzeyiKeskinliği, kontrastı ve genel görüntü kalitesini etkiler
BulaşmaLensten geçen ışığın yüzdesiDaha yüksek iletim, daha parlak görüntülere ve daha iyi düşük ışık performansına yol açar
ÇarpıtmaGörüntüdeki düz çizgiler nasıl gerilir veya bükülür?Mimari fotoğrafçılık ve fotogrametri gibi uygulamalar için kritik öneme sahiptir
Yüzey kalitesiLens yüzey kalitesinin kalitesiÇizikler, çukurlar veya düzgün olmayan kaplamalar görüntü kalitesini düşürür
Malzeme özellikleriKullanılan camın özellikleri (kırılma indisi, dağılım vb.)Renk düzeltmeyi, iletimi ve dayanıklılığı etkiler
Ebat ve ağırlıkLensin fiziksel boyutları ve ağırlığıTaşınabilirlik ve alan sınırlamaları açısından önemlidir
MaliyetAkromatik merceğin fiyatıPerformans ihtiyaçlarını bütçeyle dengelemek çok önemlidir

Akromatik Lenslerin Uygulamaları

Akromatik lensler, mükemmel renk sapması düzeltme yetenekleri nedeniyle birçok alanda önemli bir rol oynar ve optik sistemlerin görüntüleme kalitesini ve genel performansını önemli ölçüde artırır. Ana uygulama alanları şunları içerir:

 • Optik Görüntüleme Sistemleri: Mikroskop, teleskop ve kamera gibi cihazlarda akromatik lensler, renk ve küresel sapmaları etkili bir şekilde azaltarak daha net görüntüler sağlar.
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: Akromatik lensler, renk sapmalarını düzelterek fotoğraf ve videolarda doğru renk üretimi sağlayarak daha gerçekçi ve doğal görüntüler elde edilmesini sağlar.
 • Lazer Sistemleri: Akromatik lensler, lazer odaklama ve iletimde kullanılarak renk sapmalarının lazer kalitesi üzerindeki etkisi azaltılır, böylece sistemin genel hassasiyeti ve verimliliği artar.
 • Fiber Optik İletişim: Akromatik lensler dağılım etkilerini azaltmaya yardımcı olur, böylece fiber optik iletişim teknolojisi için çok önemli olan sinyal iletiminin kalitesini ve stabilitesini artırır.
 • Bilimsel araştırma: Spektrometreler ve interferometreler gibi bilimsel cihazlarda akromatik lensler ölçüm doğruluğunu geliştirerek verilerin güvenilirliğini ve kesinliğini artırır.
 • Endüstriyel Muayene ve Makine Görme: Bu alanda akromatik lensler, denetim ve tanıma süreçlerinin verimliliğini optimize ederek görüntü netliğini ve doğruluğunu artırır.

Akromatik lenslerin kromatik ve diğer sapmaları azaltmadaki olağanüstü performansı, modern optik teknolojiyi büyük ölçüde geliştirmiştir. Geniş uygulama alanları yelpazesi, akromatik lenslerin çeşitli optik sistemlerin performansını ve görüntüleme kalitesini artırmadaki önemli katkısını göstermektedir.

Akromatik Lens Elemanlarının Toplu Satın Alınması ve Özelleştirilmesi için Fiyat Faktörleri

Akromatik lenslerin toplu olarak satın alınması ve özelleştirilmesi söz konusu olduğunda fiyat öncelikle aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

 • Malzeme Kalitesi: Akromatik lensler tipik olarak yüksek kırılma indeksli çakmaktaşı camdan ve düşük kırılma indeksli taç camdan yapılır. Bu malzemelerin kalitesi, lens performansını ve fiyatını etkileyen önemli bir faktördür; yüksek kaliteli optik cam daha pahalıdır.
 • Üretim Hassasiyeti: Akromatik lenslerin üretiminde lens yüzey şekli, merkezleme ve yüzey kalitesi gibi parametreleri içeren yüksek hassasiyetli işleme ve montaj çok önemlidir. Lensin hassasiyeti ne kadar yüksek olursa üretim maliyeti de o kadar yüksek olur.
 • Lens Boyutu ve Odak Uzaklığı: Lensin çapı ve odak uzaklığı fiyatı önemli ölçüde etkiler. Daha büyük çaplı ve daha uzun odak uzaklığına sahip mercekler, daha fazla malzeme ve daha karmaşık bir üretim süreci gerektirir, bu da onları daha pahalı hale getirir.
 • Optik Kaplamalar: Lensin geçirgenliğini ve yansıma önleyici özelliklerini artıran optik kaplamalar da bir maliyet faktörüdür. Çok katmanlı yüksek performanslı kaplamalar, tek katmanlı kaplamalara göre daha pahalıdır.
 • Özelleştirme Gereksinimleri: Özel uygulama ihtiyaçları için özelleştirilmiş lensler genellikle ek tasarım, test ve üretim maliyetleri gerektirir; bu da özel lensleri standart ürünlere göre daha pahalı hale getirir.
 • Toplu satın alma: Büyük ölçekli üretim, sabit maliyetleri yayarak lens başına maliyeti azaltabilir. Ancak ilk kalıp ve kurulum maliyetleri yüksek olabilir.

Tedarik sürecinde malzeme kalitesi, üretim hassasiyeti, lens boyutu ve odak uzaklığı, optik kaplamalar, özelleştirme gereklilikleri ve toplu satın alma gibi faktörlerin dikkate alınması, özel uygulama ihtiyaçlarını ve bütçeyi karşılayan akromatik lenslerin seçilmesinin anahtarıdır.

Akromatik Lenslerin En İyi 10 Üreticisi

Akromatik mercekler, renk sapmasını azaltmak için tasarlanmış kritik optik bileşenlerdir; bu da onların mikroskoplarda, teleskoplarda ve diğer optik aletlerde yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Aşağıda akromatik lens üretimi alanında dünya çapında tanınan ilk on tedarikçi yer almaktadır:

 1. Edmund Optik:
  Yüksek kaliteli optik bileşenleriyle dünya çapında tanınan Edmund Optics, hem araştırma hem de endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan akromatik lensler sunmaktadır.
 2. Thorlabs:
  Optik ve fotonik alanlarına yönelik ürünlerde uzmanlaşan Thorlabs, hem laboratuvar hem de endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli akromatik lensler sunmaktadır.
 3. Newport Şirketi:
  Newport, yüksek hassasiyetli akromatik lensler de dahil olmak üzere araştırma ve endüstriyel pazarlar için kapsamlı optik çözümler sunmaktadır.
 4. Schott AG:
  Özel cam endüstrisinde küresel bir lider olan Schott, yüksek kaliteli optik cam ve akromatik lensler tedarik etmektedir.
 5. Nikon'un:
  Optik aletleriyle tanınan Nikon'un yüksek performanslı akromatik lensleri, mikroskoplarda ve fotoğraf ekipmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
 6. Olimpos:
  Olympus, öncelikle tıp ve araştırma alanlarına hizmet veren, akromatik lensler de dahil olmak üzere yüksek kaliteli optik bileşenler ve sistemler sağlar.
 7. Zeiss:
  Optik ve optoelektronik teknolojisinde uluslararası bir lider olan Zeiss, mikroskopi ve fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılan yüksek hassasiyetli akromatik lensler üretmektedir.
 8. Canon:
  Canon, fotoğrafçılıkta ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan akromatik lensler de dahil olmak üzere çeşitli optik bileşenler sunmaktadır.
 9. Jenoptik:
  Jenoptik, akromatik lensler de dahil olmak üzere tıbbi, endüstriyel ve bilimsel araştırma pazarları için yüksek hassasiyetli optik bileşenler ve sistemler sağlar.
 10. OptoSigma:
  Optik bileşenlerin ve sistemlerin üretiminde uzmanlaşan OptoSigma, araştırma ve endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli akromatik lensler sunmaktadır.

Bu önde gelen tedarikçiler, çeşitli uygulamaların taleplerini karşılayan yüksek kaliteli akromatik lensler sağlamak için optik bileşen imalatındaki kapsamlı teknolojilerinden ve deneyimlerinden yararlanmaktadır.

Özet

Uygun maliyetli bir akromatik lens üreticisi mi arıyorsunuz? Çin merkezli lider bir optik şirketi olan Chineselens Optics'i düşünün. Kamera lensleri, teleskoplar ve mikroskoplar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara yönelik akromatik lenslerin üretiminde uzmanız. Chineselens Optics, uygun fiyatları ve üstün ürün kalitesiyle sektörde bir itibar kazanmıştır.
İster bilimsel araştırma projeniz, fotoğraf hobiniz, enstrümantasyon veya hassas görüntülemenin gerekli olduğu herhangi bir durum için olsun, akromatik lenslerimiz size mükemmel renk düzeltme ve görüntü netliği sağlayacaktır. Projelerinizin ve ürünlerinizin yeni boyutlara ulaşmasına yardımcı olacak kaliteli optik çözümler ve hizmetler için Chineselens Optics'i seçin. Danışmanlık için bugün uzmanlarımızla iletişime geçin!

Uzmanlarımızla Bağlantı Kurun

Yardım etmek için buradayız

Bir teklif isteği
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zamandan ve maliyetten tasarruf etmek ortak arayışımızdır.

Optik bileşen ihtiyaçlarınızı Chineselens Optics'e bırakın; özel pazarlama ekibimiz size hızlı bir şekilde özelleştirilmiş yanıt ve çözüm sunacaktır.

Adres

No. 12 Doğu Yanhe Yolu, Yancheng Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin

Bizi Arayın

+86-18005107299

E-posta Adresi

chineselens@foxmail.com

E-posta Adresi

sales@chinselens.com

özel teklifinizi başlatın

sorgunuzu bugün gönderin