W ciągu najbliższych 10 lat firma Chineselens Optics będzie Twoim najbardziej niezawodnym producentem produktów optycznych
chińskie logo soczewek 5

Transformacyjna moc konstrukcji optycznej LIDAR

Technologia LIDAR (Light Detection and Ranging) stoi u progu rewolucjonizacji wielu gałęzi przemysłu. Od umożliwienia autonomicznym pojazdom poruszania się po miejskich krajobrazach po odkrywanie starożytnych cywilizacji ukrytych pod gęstymi lasami – możliwości LIDAR są ogromne i zróżnicowane.

Zrozumienie konstrukcji optycznej LIDAR

U podstaw technologii LIDAR leży mierzenie odległości poprzez emisję impulsów światła laserowego w kierunku obiektu i wykrywanie światła odbitego z powrotem. Czas potrzebny na powrót światła służy do dokładnego obliczenia odległości do obiektu. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność systemu LIDAR jest jego zdolność do gromadzenia jak największej ilości odbitego światła, co wymaga zespołów soczewek, które skutecznie zbierają światło z całego pola widzenia (FOV). Istnieją przede wszystkim dwa typy konstrukcji optycznych LIDAR: Flash LIDAR i skaningowy LIDAR.

Flash LIDAR: oświetlanie całych pól

Flash LIDAR lub LIDAR półprzewodnikowy wykorzystuje pojedynczy impuls do oświetlenia całego pola widzenia. Zwykle wykorzystuje dyfuzory w celu poszerzenia wiązek laserowych w celu zapewnienia równomiernego zasięgu. Odbite światło jest wychwytywane przez układ detektorów, obliczający czas przelotu dla każdego elementu detektora. Systemy Flash LIDAR doskonale sprawdzają się jako czujniki krótkiego zasięgu, działające optymalnie w promieniu 30 metrów od celu.

Skanowanie LIDAR: szczegółowe mapowanie poprzez ruch

Natomiast skaningowy LIDAR wykorzystuje kolimowane źródło lasera, które skanuje pole widzenia punkt po punkcie, wykorzystując obracające się pryzmaty lub mikrolustra. Światło wykryte w każdym punkcie jest mierzone przez pojedynczy fotodetektor. Chociaż może zapewniać większą dokładność niż Flash LIDAR, szczególnie w stabilnych środowiskach, ma wady, takie jak większa złożoność, koszt i wrażliwość na szybkie zmiany sceny. Wymaga również większej konserwacji ze względu na ruchome części.

 

Różnorodne zastosowania LIDAR poza samochodami autonomicznymi

Zastosowanie LIDAR wykracza daleko poza przemysł motoryzacyjny. Jej zastosowanie na przykład w archeologii doprowadziło do przełomowych odkryć.

  • Odkrycia archeologiczne z LIDAREM
    Mapowanie LIDAR ujawniło ukryte miasta Majów, starożytne autostrady i złożone systemy nawadniające w lasach deszczowych Gwatemali. W północnej Anglii odkrył nieznane wcześniej rzymskie drogi, pokazując swoją zdolność do cofania warstw czasu.
  • Mapowanie wybrzeża i środowiska
    Do mapowania wybrzeży LIDAR tworzy bardzo dokładne mapy topograficzne, które obejmują zarówno obiekty naziemne, jak i podwodne, pomagając w nawigacji po płytkich, złożonych terenach. W zastosowaniach środowiskowych powietrzne systemy LIDAR odegrały kluczową rolę w mapowaniu roślinności, ujawnianiu struktur koron drzew, składu gatunkowego drzew, a nawet koron pojedynczych roślin. W środowisku miejskim pomaga w planowaniu korytarzy autostradowych, zarządzaniu infrastrukturą i projektowaniu sieci drogowych.

    W miarę ciągłego rozwoju technologii LIDAR, jej zastosowania będą się jeszcze bardziej różnicować, obiecując przyszłość pełną przełomowych odkryć i innowacji w różnych dziedzinach.

Potrzebuję pomocy?

Nie wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat firmy lub komponentów optycznych

Wyślij zapytanie już dziś

Wyskakujący e-mail

Rozpocznij niestandardową wycenę