Chineselens Optics kommer att vara din mest pålitliga tillverkare av optiska produkter under de kommande 10 åren

Allt om asfäriska linser, djupgående guide

Introduktion

Asfäriska linser har revolutionerat optikområdet med sin förmåga att korrigera sfäriska aberrationer och förbättra den optiska prestandan. I den här omfattande guiden fördjupar vi oss i världen av asfäriska linser, inklusive glaslinser och asfäriska linser av plast, deras fördelar, tillverkningsmetoder, specifikationer och tillämpningar. Oavsett om du är en fotograf som använder en kameralins, en vetenskapsman eller en ingenjör, är förståelsen av asfäriska linser och den optiska axeln avgörande för att optimera dina optiska system.

Asfäriska linser, designade för att kontrollera avståndet från den optiska axeln, bibehåller en konstant brännvidd samtidigt som de minimerar aberrationer, vilket gör dem perfekta för en myriad av applikationer, inklusive fotografering, astronomi, glasögon och mer. Genom att använda asfäriska linser kan optiska system uppnå högre upplösning, förbättrad ljusgenomströmning och förbättrad bildkvalitet.

Vad är asfärisk lins?

En asfärisk lins är en typ av lins som har en icke-sfärisk ytprofil, vilket innebär att den inte har en konstant krökning över hela ytan. Denna unika design tillåter asfäriska linser att korrigera för sfäriska aberrationer, vilket resulterar i förbättrad bildkvalitet och minskade optiska aberrationer.

Till skillnad från traditionella sfäriska linser, som har samma krökning över sin yta, har asfäriska linser en varierande krökning som följer en specifik matematisk ekvation. Denna ekvation bestämmer formen på linsens yta och möjliggör exakt korrigering av aberrationer.

Fördelar och nackdelar med asfäriska linser

Asfäriska linser erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella sfäriska linser, vilket gör dem till ett populärt val i olika optiska system. Det är dock viktigt att ta hänsyn till nackdelarna också. Låt oss utforska fördelarna och nackdelarna med asfäriska linser mer i detalj.

Fördelar med asfäriska linser

 1. Korrigering av sfärisk aberration: En av de viktigaste fördelarna med asfäriska linser är deras förmåga att korrigera sfärisk aberration. Sfärisk aberration uppstår när ljusstrålar som passerar genom en sfärisk lins inte konvergerar till en enda punkt, vilket resulterar i suddiga och förvrängda bilder. Asfäriska linser, med sin icke-sfäriska ytprofil, kan mildra sfärisk aberration och producera skarpare och tydligare bilder över hela synfältet.

 2. Förbättrad optisk prestanda: Asfäriska linser ger förbättrad optisk prestanda jämfört med sfäriska linser. Genom att korrigera aberrationer som koma, astigmatism och distorsion ger asfäriska linser högre bildkvalitet och upplösning. Denna förbättring av optiska prestanda är särskilt märkbar i vidvinkel- och högeffektsobjektiv.

 3. Minskade linsavvikelser: samma som akromatiska linser, aspheric lenses help minimize various aberrations, including chromatic aberration, field curvature, and astigmatism. Chromatic aberration, which causes color fringing, is reduced in aspheric lenses, resulting in more accurate color reproduction. Field curvature, the curvature of the focal plane, is also better controlled in aspheric lenses, resulting in sharper focus across the entire image. Astigmatism, which causes distorted and elongated images, is corrected or minimized in aspheric lenses, leading to clearer and more accurate images.

 4. Kompakt och lätt design: Asfäriska linser kan ersätta flera sfäriska linser, vilket minskar antalet optiska element som krävs i ett optiskt system. Denna kompakta design sparar inte bara utrymme utan minskar också vikten på enheter som kameror och glasögon. Den lätta karaktären hos asfäriska linser förbättrar användarkomforten och bärbarheten.

 5. Förbättrad ljusöverföring: Asfäriska linser har förbättrad ljusgenomsläpplighet tack vare sin optimerade ytprofil. Detta resulterar i högre ljusgenomströmning, vilket gör att mer ljus kan nå bildsensorn eller näthinnan. Förbättrad ljustransmission förbättrar bildens övergripande ljusstyrka och kvalitet, särskilt i svagt ljus.

 6. Mångsidighet i design: Asfäriska linser erbjuder större designflexibilitet jämfört med sfäriska linser. Designers kan optimera ytprofilen på asfäriska linser för att uppnå specifika optiska egenskaper och korrigera för olika aberrationer. Denna mångsidighet möjliggör anpassning av linser för att möta specifika applikationskrav.

 7. Minskad flare och spökbilder: Asfäriska linser är kända för sin förmåga att minska flare och spökbilder, som är vanliga optiska artefakter som orsakas av inre reflektioner i linselementen. Genom att minimera dessa artefakter ger asfäriska linser bilder med förbättrad kontrast och klarhet, särskilt under utmanande ljusförhållanden.

 8. Brett utbud av applikationer: Asfäriska linser kan användas inom olika områden, inklusive fotografi, astronomi, mikroskopi, medicinsk utrustning och mer. Deras förmåga att korrigera aberrationer, förbättra bildkvaliteten och ge designflexibilitet gör dem lämpliga för ett brett utbud av optiska system.

Nackdelar med asfäriska linser

 1. Komplex tillverkningsprocess: Asfäriska linser kräver mer specialiserade tillverkningstekniker jämfört med sfäriska linser. Tillverkningsprocessen involverar exakt kontroll av linsens ytprofil, vilket kan vara utmanande och tidskrävande. Denna komplexitet resulterar ofta i högre produktionskostnader för asfäriska linser.

 2. Ytdefekter: Att uppnå hög ytkvalitet i asfäriska linser kan vara svårare jämfört med sfäriska linser. Den icke-sfäriska ytprofilen hos asfäriska linser gör dem mer mottagliga för ytojämnheter, såsom repor och defekter. Noggrann hantering och kvalitetskontroll är nödvändiga för att säkerställa optimal ytkvalitet.

 3. Begränsad tillgänglighet: Asfäriska linser kanske inte är så allmänt tillgängliga som sfäriska linser, särskilt i vissa storlekar och specifikationer. Denna begränsade tillgänglighet kan göra det mer utmanande att köpa specifika asfäriska linser för anpassade applikationer eller nischmarknader.

Trots dessa nackdelar uppväger fördelarna med asfäriska linser ofta nackdelarna i många optiska system. Den förbättrade optiska prestandan, korrigeringen av aberrationer, den kompakta designen och mångsidigheten gör asfäriska linser till ett värdefullt verktyg i olika branscher.

Förstå anatomin hos en asfärisk lins

Asfäriska linser, med sina unika och varierande anatomiska egenskaper, utgör ett betydande framsteg inom optisk teknik. Till skillnad från sina sfäriska motsvarigheter som upprätthåller en konstant krökningsradie, har asfäriska linser en radie som ändras enligt en specifik matematisk ekvation. Denna ekvation, ofta en konisk sektion eller ett asfäriskt polynom, är avgörande för att definiera linsens ytform, vilket gör det möjligt för den att korrigera aberrationer mer exakt än en sfärisk lins.

Den asfäriska designen möjliggör korrigering av sfärisk aberration – ett vanligt problem i sfäriska linser där ljusstrålar konvergerar vid olika punkter, vilket leder till suddiga eller förvrängda bilder. Genom att finjustera ytprofilen för asfäriska linser uppnår optiska designers en nivå av kontroll över ljusvägen som är omöjlig med traditionella sfäriska linser.

Dessa linser finns i olika former, inklusive plankonvexa, plankonkava, bikonvexa, bikonkava och menisker, var och en skräddarsydd för specifika optiska uppgifter. Till exempel används plankonvexa asfäriska linser ofta i applikationer som kräver exakt ljusfokusering eller kollimering. Å andra sidan är asfäriska menisklinser skickliga på att kontrollera aberrationer i mer komplexa optiska system.

Förstå anpassade asfärer

I den snabbrörliga optiska teknikvärlden är skräddarsydda asfäriska linser symbolen för innovation och tillgodoser mycket speciella och speciella krav. Dessa linser är dock inte bara färdiga att bära typer; de är noggrant konstruerade och designade för att möta användarens exakta önskemål. Den här artikeln följer hur anpassade asfäriska linsdesigner kommer från och vem som drar nytta av dem.

Vem behöver anpassade asfäriska linser?

Asfäriska linser går långt utöver att vara ett framsteg inom optik; de utgör en berggrund i många tillämpningar som kräver hög precision och effektivitet. De har lättare vikt vilket möjliggör tunna strukturer som minskar avvikelser och ger därmed tydligare bilder. Så här använder olika fält asfäriska linser:

Designprocessen

Tillverkningsmetoder för asfäriska linser

Tillverkningen av asfäriska linser är en kombination av konst och vetenskap. Dessa specialiserade tekniker säkerställer inte bara högkvalitativ optik, utan svarar också för de speciella problem som asfärer utgör. Här är fem nyckelmetoder som används för att göra asfäriska linser.

gjutning av glas

Precisionsgjutning av glas (PGM)

Precision Glass Molding är en teknik som kan producera många asfäriska linser samtidigt. Det består av att värma upp glasämnet tills det blir formbart och sedan pressa det i en form med önskad form.
• Fördelar: PGM är kostnadseffektivt för storskalig tillverkning och främjar enhetlighet mellan linser.
• Användningsfall: Komplexa linsformer på konsumentelektronik som kameralinser och smartphoneoptik.

precisionspolering

Precisionspolering

Precisionspolering används för att uppnå den exakta spegelliknande finish som krävs för asfäriska linser. Denna teknik jämnar försiktigt ut ytan och tar bort eventuella skavanker och når den önskade optiska klarheten.
Fördelar: Ger bättre ytfinish och fungerar bra med olika linsstorlekar och material.
• Användningsfall: Används ofta på dyra optiska enheter som flyg- och medicinsk bildutrustning.

diamantsvarvning

Diamantsvarvning

Diamantsvarvning är en avancerad tillverkningsprocess som använder diamantskärverktyg för att forma linsmaterial med exceptionell noggrannhet. Prototyputveckling eller användning av icke formbara material är några exempel där denna metod kan vara användbar för.
• Fördelar: Erbjuder flexibilitet vad gäller både materialval och design plus stor precision.
• Användningsfall: Används när du producerar infraröd optik eller skapar anpassade linsformer med hög precision.

polymeer gjutning

Formgjutna polymerasfärer (MPA)

Formgjutna polymerasfärer liknar PGM förutom att de använder polymermaterial istället för glas. Detta resulterar i lätta och kostnadseffektiva linsalternativ.
• Fördelar: MPA är billigare än glas, men tillåter tillräcklig ljustransmission så länge det är hållbart tillverkat.
• Användningsfall: Massmarknadsglasögon eller annan optik för konsumenter.

formsprutning

Formsprutning

En annan metod för att producera polymerbaserad asfär är formsprutningsprocessen. Den smälta polymeren injiceras i en precisionsform, kyls ner och frigörs sedan som en färdig lins.
• Fördelar: Kostnadseffektiv i massproduktion och låg kostnad per enhet.
• Användningsfall: Kan användas för att tillverka glasögon eller kontaktlinser av olika material.

Anpassade asfäriska linser ligger i framkant av optisk innovation och erbjuder precisionslösningar för ett brett spektrum av applikationer. Dessa linser genomgår en noggrann design- och tillverkningsprocess som ger dem oöverträffade prestandanivåer i specifika branscher, allt från medicinsk till konsumentelektronik.

Tillverkningsprocess

Tillverkning av asfäriska linser är en mycket noggrann process som involverar avancerad teknik och exakt ingenjörskonst. Det börjar med råmaterial och går igenom flera stadier fram till slutprodukten - en detaljerad guide för att göra en asfärisk lins som lyfter fram de mest avgörande stegen som garanterar linser av hög kvalitet.

Materialval

Att välja rätt material för att göra en asfärisk lins är det första steget i denna process. Materialen kan variera från glas för exakta optiska instrument till polymerer som används i konsumentglasögon.

Forma objektivet

När materialet har bestämts formas det till ett grovt linsämne. Detta kan göras med hjälp av form- eller bearbetningsmetoder beroende på material och precision som krävs.

Precisionsbearbetning (diamantsvarvning)

Diamantsvarvning spelar in med mycket exakta asfäriska linser. Den använder ett verktyg med diamantspets för att skära bort nanometer för nanometer tills det når linsens asfäriska form.

Putsning

Efter bearbetningsprocessen poleras linserna sedan så att eventuella brister i dem kan elimineras och klarhet av optisk sort erhållas som ett resultat. Detta är mycket relevant för asfäriska sådana eftersom även mindre ytdefekter i hög grad kan påverka deras prestanda.

Beläggning

Som regel appliceras antireflekterande eller andra speciella beläggningar på asfäriska linser för att förbättra deras effektivitet. Detta steg förbättrar överföringen av ljus samtidigt som det minskar reflektioner, särskilt i sådana applikationer som glasögon och kameralinser.

Kvalitetskontroll och testning

Slutligen måste var och en av dessa asfäriska linser genomgå rigorös kvalitetskontroll samt testning för att säkerställa att den uppfyller de optiska standarderna. Sådana processer involverar att undersöka aspekter som precision avseende använda ytor, transparens och typer av aberrationer.

Överväganden för att välja asfärisk lins

När du väljer asfäriska linser för ditt optiska system bör flera överväganden tas i beaktande:

 • Optiska krav: Bestäm de specifika optiska egenskaper som krävs för din applikation, såsom brännvidd, numerisk bländare och våglängdsområde. Tänk på hur asfäriska avvikelser påverkar systemets prestanda.

 • Tillverkningstoleranser: Förstå tillverkningstoleranserna för de asfäriska linserna, inklusive diametertolerans, ytkvalitetstolerans och formfelstolerans. Tänk på effekten av dessa toleranser på ditt systems prestanda.

 • Ytnoggrannhet: Tänk på önskad ytnoggrannhet, inklusive formfel, vågighet och ytjämnhet, för att säkerställa optimal prestanda. Ytkvaliteten på asfäriska linser påverkar deras förmåga att korrigera aberrationer och leverera högkvalitativa bilder.

 • Radie och mätteknik: Välj lämplig krökningsradie baserat på ditt systems krav. Förstå de metrologitekniker som krävs för noggrann mätning och verifiering av de asfäriska ytorna.

 • Interferometri och profilometri: Interferometriska metoder, såsom vitljusinterferometri och fasskiftande interferometri, används för att mäta ytformen och avvikelser från den önskade asfäriska profilen. Profilometrar, inklusive kontakt- och icke-kontakttyper, används för att mäta ytjämnhet, vågighet och formfel. Dessa mätningar hjälper till att bedöma ytkvaliteten och säkerställa överensstämmelse med de önskade specifikationerna.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du välja de mest lämpliga asfäriska linserna för ditt optiska system och säkerställa optimal prestanda.

Asfärisk ytmetrologi

Noggrann mätning av asfäriska ytor är avgörande för att verifiera deras kvalitet och prestanda. Metrologiska tekniker såsom interferometri och profilometri används vanligtvis för asfärisk ytkarakterisering.

 • Interferometri: Interferometriska metoder, såsom vitljusinterferometri och fasskiftande interferometri, används för att mäta ytformen och avvikelser från den önskade asfäriska profilen. Interferometrar ger högupplösta mätningar och används i stor utsträckning inom optikindustrin.

 • Profilometri: Profilometrar, inklusive kontakt- och icke-kontakttyper, används för att mäta ytjämnhet, vågighet och formfel. Dessa mätningar hjälper till att bedöma ytkvaliteten och säkerställa överensstämmelse med de önskade specifikationerna.

Genom att använda exakta och pålitliga mättekniker kan tillverkare validera kvaliteten på asfäriska linser och garantera deras prestanda i optiska system.

Slutsats

Asfäriska linser spelar en viktig roll i modern optik och erbjuder förbättrad optisk prestanda, minskade aberrationer och förbättrade bildbehandlingsmöjligheter. Deras unika ytprofil möjliggör korrigering av sfäriska aberrationer och produktion av kompakta och lätta optiska system. Med framsteg inom tillverkningstekniker blir asfäriska linser mer tillgängliga och kostnadseffektiva. Oavsett om det gäller fotografering, mikroskopi, medicinsk utrustning eller försvarsoptik, fortsätter asfäriska linser att tänja på gränserna för optisk teknik, vilket möjliggör tydligare, skarpare och mer exakt avbildning.

Ta kontakt med våra experter

Vi är här för att hjälpa till

Begär en offert
Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Att spara tid och kostnader är vår gemensamma strävan.

Lägg dina behov av optiska komponenter i händerna på Chineselens Optics och vårt dedikerade marknadsföringsteam kommer snabbt att förse dig med ett anpassat svar och en lösning.

Adress

No. 12 East Yanhe Road, Yancheng City, Jiangsu-provinsen, Kina

Ring oss

+86-18005107299

E-postadress

chineselens@foxmail.com

E-postadress

sales@chineselens.com

starta din anpassade offert

skicka din förfrågan idag

Popup Email