Společnost Chineselens Optics bude v příštích 10 letech vaším nejspolehlivějším výrobcem optických produktů

Co je to asférická čočka?

Úvod

Asférické čočky způsobily revoluci v oblasti optiky díky své schopnosti korigovat sférické aberace a zlepšovat optický výkon. V tomto komplexním průvodci se ponoříme do světa asférických čoček, včetně skleněných čoček a plastových asférických čoček, jejich výhod, výrobních metod, specifikací a aplikací. Ať už jste fotograf používající objektiv fotoaparátu, vědec nebo inženýr, porozumění asférickým čočkám a optické ose je zásadní pro optimalizaci vašich optických systémů.

Asférické čočky, navržené pro ovládání vzdálenosti od optické osy, udržují konstantní ohniskovou vzdálenost a zároveň minimalizují aberace, díky čemuž jsou ideální pro nespočet aplikací, včetně fotografie, astronomie, brýlí a dalších. Použitím asférických čoček mohou optické systémy dosáhnout vyššího rozlišení, lepší propustnosti světla a lepší kvality obrazu.

Co je to asférická čočka?

Asférická čočka je typ čočky, která má nekulový povrchový profil, což znamená, že nemá konstantní zakřivení po celém svém povrchu. Tato jedinečná konstrukce umožňuje asférickým čočkám korigovat sférické aberace, což vede ke zlepšení kvality obrazu a snížení optických aberací.

Na rozdíl od tradičních sférických čoček, které mají na svém povrchu stejné zakřivení, mají asférické čočky různé zakřivení, které se řídí konkrétní matematickou rovnicí. Tato rovnice určuje tvar povrchu čočky a umožňuje přesnou korekci aberací.

Výhody a nevýhody asférických čoček

Asférické čočky nabízejí několik výhod oproti tradičním sférickým čočkám, díky čemuž jsou oblíbenou volbou v různých optických systémech. Je však důležité vzít v úvahu i nevýhody. Pojďme si výhody a nevýhody asférických čoček prozkoumat podrobněji.

Výhody asférických čoček

 1. Korekce sférické aberace: Jednou z klíčových výhod asférických čoček je jejich schopnost korigovat sférickou aberaci. Sférická aberace nastává, když se světelné paprsky procházející sférickou čočkou nesbíhají do jednoho bodu, což má za následek rozmazané a zkreslené obrazy. Asférické čočky se svým nekulovým povrchovým profilem dokážou zmírnit sférickou aberaci a produkovat ostřejší a jasnější snímky v celém zorném poli.

 2. Vylepšený optický výkon: Asférické čočky poskytují lepší optický výkon ve srovnání se sférickými čočkami. Korekcí aberací, jako je koma, astigmatismus a zkreslení, poskytují asférické čočky vyšší kvalitu obrazu a rozlišení. Toto zlepšení optického výkonu je zvláště patrné u širokoúhlých a vysoce výkonných objektivů.

 3. Snížené aberace objektivu: Asférické čočky pomáhají minimalizovat různé aberace, včetně chromatické aberace, zakřivení pole a astigmatismu. Chromatická aberace, která způsobuje barevné lemování, je u asférických čoček redukována, což vede k přesnější reprodukci barev. Zakřivení pole, zakřivení ohniskové roviny, je také lépe kontrolováno u asférických čoček, což vede k ostřejšímu zaostření v celém obrazu. Astigmatismus, který způsobuje zkreslené a protáhlé obrazy, je u asférických čoček korigován nebo minimalizován, což vede k jasnějším a přesnějším snímkům.

 4. Kompaktní a lehký design: Asférické čočky mohou nahradit více sférických čoček, čímž se sníží počet optických prvků požadovaných v optickém systému. Tento kompaktní design nejen šetří místo, ale také snižuje hmotnost zařízení, jako jsou fotoaparáty a brýle. Lehká povaha asférických čoček zvyšuje uživatelský komfort a přenosnost.

 5. Vylepšená propustnost světla: Asférické čočky mají zlepšenou propustnost světla díky optimalizovanému profilu povrchu. Výsledkem je vyšší propustnost světla, která umožňuje, aby se k obrazovému snímači nebo sítnici dostalo více světla. Vylepšená propustnost světla zvyšuje celkový jas a kvalitu obrazu, zejména za špatných světelných podmínek.

 6. Všestrannost v designu: Asférické čočky nabízejí větší flexibilitu designu ve srovnání se sférickými čočkami. Návrháři mohou optimalizovat profil povrchu asférických čoček, aby dosáhli specifických optických vlastností a korigovali různé aberace. Tato všestrannost umožňuje přizpůsobení čoček tak, aby splňovaly specifické požadavky aplikace.

 7. Snížené odlesky a duchy: Asférické čočky jsou známé svou schopností redukovat odlesky a duchy, což jsou běžné optické artefakty způsobené vnitřními odrazy uvnitř čoček. Minimalizací těchto artefaktů poskytují asférické čočky obraz se zlepšeným kontrastem a jasností, zejména v náročných světelných podmínkách.

 8. Široká škála aplikací: Asférické čočky nacházejí uplatnění v různých oblastech, včetně fotografie, astronomie, mikroskopie, lékařských přístrojů a dalších. Jejich schopnost korigovat aberace, zlepšovat kvalitu obrazu a poskytovat flexibilitu designu je činí vhodnými pro širokou škálu optických systémů.

Nevýhody asférických čoček

 1. Komplexní výrobní proces: Asférické čočky vyžadují ve srovnání se sférickými čočkami specializovanější výrobní techniky. Výrobní proces zahrnuje přesnou kontrolu profilu povrchu čočky, což může být náročné a časově náročné. Tato složitost často vede k vyšším výrobním nákladům asférických čoček.

 2. Nedokonalosti povrchu: Dosažení vysoké kvality povrchu u asférických čoček může být ve srovnání se sférickými čočkami obtížnější. Nesférický povrchový profil asférických čoček je činí náchylnějšími k povrchovým nerovnostem, jako jsou škrábance a nedokonalosti. Pro zajištění optimální kvality povrchu je nutná pečlivá manipulace a kontrola kvality.

 3. Limitovaná dostupnost: Asférické čočky nemusí být tak široce dostupné jako sférické čočky, zejména v určitých velikostech a specifikacích. Tato omezená dostupnost může ztížit získávání specifických asférických čoček pro zakázkové aplikace nebo specializované trhy.

Navzdory těmto nevýhodám výhody asférických čoček často převažují nad nevýhodami mnoha optických systémů. Vylepšený optický výkon, korekce aberací, kompaktní design a všestrannost činí z asférických čoček cenný nástroj v různých průmyslových odvětvích.

Pochopení anatomie asférické čočky

Asférické čočky se svými jedinečnými a rozmanitými anatomickými vlastnostmi představují významný pokrok v optické technologii. Na rozdíl od svých sférických protějšků, které si zachovávají konstantní poloměr zakřivení, se asférické čočky mohou pochlubit poloměrem, který se mění podle konkrétní matematické rovnice. Tato rovnice, často kuželosečka nebo asférický polynom, je stěžejní při definování tvaru povrchu čočky a umožňuje jí korigovat aberace přesněji než sférická čočka.

Asférický design umožňuje korekci sférické aberace – běžného problému u sférických čoček, kde se světelné paprsky sbíhají v různých bodech, což vede k rozmazanému nebo zkreslenému obrazu. Jemným doladěním profilu povrchu asférických čoček dosáhnou optičtí designéři úrovně kontroly nad dráhou světla, která je u tradičních sférických čoček nemožná.

Tyto čočky jsou k dispozici v různých tvarech, včetně plankonvexních, plankonkávních, bikonvexních, bikonkávních a menisku, z nichž každá je přizpůsobena pro specifické optické úkoly. Například plankonvexní asférické čočky se často používají v aplikacích vyžadujících přesné zaostření nebo kolimaci světla. Na druhou stranu, meniskové asférické čočky jsou zběhlé v řízení aberací ve složitějších optických systémech.

Metody výroby asférických čoček

Výroba asférických čoček vyžaduje specializované techniky k výrobě požadovaných profilů povrchu. V průmyslu se běžně používá několik metod:

 1. Přesné lisování skla: Tato metoda zahrnuje lisování optického skla do formy s požadovaným asférickým tvarem. K dosažení přesné replikace tvaru formy jsou aplikovány vysoké teploty a tlak. Přesné lisování skla nabízí vysokou efektivitu výroby a hospodárnost pro velkosériovou výrobu.

 2. Přesné leštění: Asférické čočky lze vyrábět také broušením a leštěním skla nebo jiných optických materiálů do požadovaného tvaru. Tato metoda vyžaduje kvalifikované techniky a přesné řízení procesu leštění. Přesné leštění se často používá pro malosériovou výrobu nebo tam, kde je vyžadována vysoká přesnost.

 3. Soustružení diamantů: Diamantové soustružení je technika, kdy jednobodový diamantový nástroj řeže povrch čočky s vysokou přesností. Tato metoda se často používá pro malosériovou výrobu asférických čoček. Diamantové soustružení poskytuje vynikající kvalitu povrchu a přesnost, takže je vhodné pro složité asférické tvary.

 4. Lisované polymerové kuličky: Asférické čočky mohou být také vyrobeny z lisovaných polymerů. Tato metoda nabízí nákladově efektivní možnosti hromadné výroby a je vhodná pro aplikace, kde jsou kritickými faktory hmotnost a náklady. Lisované polymerové kuličky se běžně používají ve spotřební elektronice a automobilových aplikacích.

 5. Vstřikování: Vstřikování je další technika používaná pro výrobu asférických čoček. Zahrnuje vstřikování roztavených polymerů optické kvality do dutiny formy s požadovaným asférickým tvarem. Vstřikování nabízí vysokou efektivitu výroby a je vhodné pro velkosériovou výrobu.

Každý způsob výroby má své výhody a omezení a výběr závisí na faktorech, jako jsou požadavky na objem, náklady a požadovaný optický výkon.

Úvahy o výběru asférické čočky

Při výběru asférických čoček pro váš optický systém je třeba vzít v úvahu několik aspektů:

 • Optické požadavky: Určete specifické optické vlastnosti požadované pro vaši aplikaci, jako je ohnisková vzdálenost, numerická apertura a rozsah vlnových délek. Zvažte dopad asférických aberací na výkon vašeho systému.

 • Výrobní tolerance: Pochopte výrobní tolerance asférických čoček, včetně tolerance průměru, tolerance kvality povrchu a tolerance tvarové chyby. Zvažte dopad těchto tolerancí na výkon vašeho systému.

 • Přesnost povrchu: Zvažte požadovanou přesnost povrchu, včetně chyb tvaru, zvlnění a drsnosti povrchu, abyste zajistili optimální výkon. Kvalita povrchu asférických čoček ovlivňuje jejich schopnost korigovat aberace a poskytovat vysoce kvalitní snímky.

 • Rádius a metrologické techniky: Vyberte si vhodný poloměr zakřivení na základě požadavků vašeho systému. Pochopit metrologické techniky potřebné pro přesné měření a ověřování asférických povrchů.

 • Interferometrie a profilometrie: K měření tvaru povrchu a odchylek od požadovaného asférického profilu se používají interferometrické metody, jako je interferometrie bílého světla a interferometrie s fázovým posunem. Profilometry, včetně kontaktních a bezkontaktních typů, se používají k měření drsnosti povrchu, zvlnění a tvarových chyb. Tato měření pomáhají posoudit kvalitu povrchu a zajistit shodu s požadovanými specifikacemi.

Pečlivým zvážením těchto faktorů můžete vybrat nejvhodnější asférické čočky pro váš optický systém a zajistit optimální výkon.

Metrologie asférických povrchů

Přesné měření asférických povrchů je zásadní pro ověření jejich kvality a výkonu. Pro charakterizaci asférického povrchu se běžně používají metrologické techniky, jako je interferometrie a profilometrie.

 • Interferometrie: K měření tvaru povrchu a odchylek od požadovaného asférického profilu se používají interferometrické metody, jako je interferometrie bílého světla a interferometrie s fázovým posunem. Interferometry poskytují měření s vysokým rozlišením a jsou široce používány v optickém průmyslu.

 • Profilometrie: Profilometry, včetně kontaktních a bezkontaktních typů, se používají k měření drsnosti povrchu, zvlnění a tvarových chyb. Tato měření pomáhají posoudit kvalitu povrchu a zajistit shodu s požadovanými specifikacemi.

Použitím přesných a spolehlivých metrologických technik mohou výrobci ověřit kvalitu asférických čoček a zaručit jejich výkon v optických systémech.

Aplikace asférické čočky

Asférické čočky nacházejí uplatnění v různých průmyslových odvětvích a optických systémech. Některé pozoruhodné příklady zahrnují:

 • Kolimace laserové diody: Asférické čočky se používají ke kolimaci laserových diodových paprsků, zajišťujících efektivní spojení světla do optických vláken nebo tvarování paprsku pro specifické aplikace. Asférické čočky umožňují přesné ovládání a zaostřování laserových paprsků, což vede ke zlepšení kvality paprsku a účinnosti systému.

 • Snímače čárových kódů: Asférické čočky hrají klíčovou roli ve snímačích čárových kódů a umožňují přesné a spolehlivé snímání čárových kódů zaostřením laserového paprsku na povrch čárového kódu. Asférické čočky umožňují zobrazování ve vysokém rozlišení a zvyšují výkon systémů snímání čárových kódů.

 • Optické úložiště dat: Asférické čočky se používají v optických zařízeních pro ukládání dat, jako jsou CD a DVD přehrávače, umožňující přesné zaostření laserového paprsku na paměťové médium. Asférické čočky zlepšují schopnosti čtení a zápisu optických systémů pro ukládání dat, což vede k vyšší hustotě ukládání dat a rychlejšímu přístupu k datům.

 • Cíle zobrazování mikroskopem: Asférické čočky jsou široce používány v mikroskopických zobrazovacích objektivech pro korekci aberací a zlepšení kvality obrazu. Asférické čočky umožňují zobrazování ve vysokém rozlišení s minimálním zkreslením, což umožňuje výzkumníkům a vědcům pozorovat jemné detaily v biologických a materiálových vzorcích.

 • Kontrola polovodičové destičky: Asférické čočky se používají v systémech kontroly polovodičových destiček k dosažení zobrazení s vysokým rozlišením a přesné detekce defektů. Asférické čočky umožňují přesné zobrazení polovodičových waferů a zajišťují kvalitu a spolehlivost polovodičových součástek.

 • Lékařské přístroje: Asférické čočky se používají v různých lékařských zařízeních, včetně endoskopů, očních přístrojů a zobrazovacích systémů. Asférické čočky umožňují vysoce kvalitní zobrazení, přesná měření a vylepšené diagnostické možnosti v lékařských aplikacích.

 • Obrana a letectví: Asférické čočky se používají v obranných a leteckých aplikacích, jako jsou sledovací systémy, zaměřovací zařízení a satelitní zobrazování. Asférické čočky umožňují jasné a přesné zobrazení, zvyšují situační povědomí a úspěch mise.

Tyto příklady zdůrazňují všestrannost a široké použití asférických čoček v různých průmyslových odvětvích. Jejich schopnost zlepšit optický výkon, korigovat aberace a umožnit přesné zobrazování je činí nepostradatelnými v mnoha optických systémech.

Závěr

Asférické čočky hrají v moderní optice zásadní roli, protože nabízejí zlepšený optický výkon, snížené aberace a vylepšené zobrazovací schopnosti. Jejich unikátní povrchový profil umožňuje korekci sférických aberací a výrobu kompaktních a lehkých optických systémů. S pokrokem ve výrobních technikách se asférické čočky stávají dostupnějšími a cenově výhodnějšími. Ať už ve fotografii, mikroskopii, lékařských zařízeních nebo obranné optice, asférické čočky nadále posouvají hranice optických technologií a umožňují jasnější, ostřejší a přesnější zobrazení.

Nejnovější příspěvky

Spojte se s našimi odborníky

Jsme tu, abychom vám pomohli

Vyžádejte si cenovou nabídku
Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby aplikovat.

Úspora vašeho času a nákladů je naším společným cílem.

Svěřte své potřeby v oblasti optických komponent do rukou společnosti Chineselens Optics a náš specializovaný marketingový tým vám rychle poskytne přizpůsobenou odezvu a řešení.

Adresa

č. 12 East Yanhe Road, Yancheng City, provincie Jiangsu, Čína

Zavolejte nám

+86-18005107299

Emailová adresa

chineselens@foxmail.com

Emailová adresa

sales@chineselens.com

spustit vlastní cenovou nabídku

pošlete svůj dotaz ještě dnes