Chineselens Optics on luotettavin optisten tuotteiden valmistajasi seuraavan 10 vuoden aikana

Mikä on sylinterimäinen linssi

Sylinterimäisen linssin esittely

Lieriömäiset linssit (kutsutaan myös lieriömäisiksi tai puolisylinterimäisiksi linsseiksi) ovat linssejä, joiden X- ja Y-akseleissa on eri säteet, jotka luovat lieriömäisiä tai puolisylinterimäisiä muotoja, joissa kuva suurennetaan vain yhteen suuntaan. Laserviivageneraattoreiden yleisiä käyttötarkoituksia ovat laserviivojen asettaminen eri etäisyyksille tai kuvan korkeuden muuttaminen tai astigmatismin korjaaminen kuvantamisjärjestelmissä. Linssit, jotka on suunniteltu fokusoimaan valo suoralle viivalle yhden pisteen sijaan, voivat olla joko tasokoveria tai tasokuperia; joko laajentaa ja tarkentaa valoa vastaavasti. Sylinterimäiset linssit voivat tarkentaa tai laajentaa valoa vain yhtä akselia pitkin, ja niitä voidaan käyttää lasersäteen profiilien muuttamiseksi, kuten astigmatismin ja elliptisyyskorjaukseen tai viivojen luomiseen.

Sylinterimäisten linssien tyypit

sylinterimäiset linssit (1)

Sylinterimäisiä linssejä on saatavana eri tyyleinä erityisten optisten vaatimusten täyttämiseksi. Joitakin yleisiä lajikkeita ovat:

 • Singletit, dupletit ja kolmoset

  Nämä kokoonpanot koostuvat yhdestä, kahdesta tai kolmesta linssielementistä ja tunnetaan vastaavasti yksittäisinä, kaksois- ja kolminkertaisina optisina kokoonpanoina.

 • Plano kovera pinta

  Tasokuperat linssit keskittävät valoa yhdelle akselille, kun taas tasokoverat linssit laajentavat sitä samalla tasolla.

 • Asylinterimäiset linssit

  Nämä linssit tarjoavat ratkaisuja minimaalisilla poikkeavuuksilla sovelluksiin, jotka vaativat minimaalista visuaalista vääristymistä.

 • Sylinterimäiset akromaattiset kaksoiskappaleet

  Nämä linssit voivat auttaa vähentämään kromaattisia ja pallomaisia poikkeamia kuvantamis- ja laserjärjestelmissä.

Sylinterimäiset linssit palvelevat useita tärkeitä tarkoituksia erilaisissa sovelluksissa yksittäisten laserlinjojen luomisesta laserskannausjärjestelmissä, valonsäteiden muotoilusta kuvantamissovelluksissa ja laserdiodien astigmatismin korjaamisessa valonsäteiden muotoiluun kuvantamista varten ja yksittäisten laserlinssien luomiseen kuvantamissovelluksissa.

Käyttää

Sylinterimäisillä linsseillä on useita käyttökohteita eri toimialoilla ja aloilla. Joitakin yleisiä esimerkkejä ovat:

 • Lasersäteen muotoilu

  Sylinterimäisiä linssejä käytetään usein lasersäteen muotoiluun, mukaan lukien niiden laadun parantamiseen ja hajataittoisuuden korjaamiseen laserjärjestelmissä.

 • Kuvausjärjestelmät

  Niitä voidaan käyttää valonsäteiden muotoilemiseen kuvantamissovelluksissa, kuten 3D-tilavuusmikroskopiassa, ja korjata astigmatismia kuvantamisjärjestelmissä.

 • Laserskannaus ja metrologia

  Sylinterimäisiä linssejä käytetään laajalti laserskannausjärjestelmissä, optisissa metrologisissa laitteissa ja puolijohteiden tarkastustyökaluissa yksittäisten laserlinjojen luomiseksi mittausten tai tarkastusprosessien tarkkaa mittaamista varten.

 • Spektroskopia

  Optisessa spektroskopiassa käytetyt sylinterimäiset linssit mahdollistavat valon tila- ja spektriominaisuuksien hallinnan; kuten fokusoimalla se diffraktiohilaan analyysitarkoituksiin.

 • Puolijohdeteollisuus

  He löytävät sovelluksia puolijohteiden tuotannossa kiekkojen tarkastustyökaluille, litteille näytöille ja tarkkuustarkastusjärjestelmille.

Nämä linssit on erityisesti suunniteltu keskittämään tai laajentamaan tulevaa valoa yhteen ulottuvuuteen tai akseliin, mikä tekee niistä korvaamattomia työkaluja moniin optisiin sovelluksiin.

Käyttö optometriassa

käytetään optometriassa sylinterimäistä linssiä

Sylinterimäisillä linsseillä on monia käyttötarkoituksia optometriassa astigmatismin korjaamisesta valon tarkentamiseen silmäsi eri kulmista eri etäisyyksille – kaikki hajataitteisuuteen liittyvien erityisten taittovirheiden korjaamiseen. Sylinterimäisillä linsseillä on myös ratkaiseva rooli, kun niitä käytetään yhdessä näöntarkastusinstrumenttien, kuten autorefraktoreiden, kanssa taittovirheiden mittaamiseen ja korjaamiseen silmätutkimuksissa.

Luo laserviivageneraattori

luo linjageneraattori

Laserviivageneraattorin luomiseksi sylinterimäiset linssit voivat auttaa fokusoimaan lasersäteen linjaan, jonka pituus ja paksuus on säädelty niiden säteen ja lasersäteen poikkileikkauksen koon mukaan. Valitsemalla sopivan lieriömäisen linssin voit säätää sen pituutta ja paksuutta haluamallasi tavalla valitsemalla sen säteen/poikkileikkauksen kokosuhteen ja valitsemalla sopivan sylinterimäisen linssin paksuussuhteen lasermoduulin tuuletinkulman tehon perusteella. Voit myös hyödyntää erilaisia saatavilla olevia tuotteita ja tee-se-itse-ratkaisuja laserlinjageneraattoreiden luomiseen, mukaan lukien optiset moduulit, kompaktit lasermoduulit ja tee-se-itse-ratkaisut, joita voidaan sitten hyödyntää konenäkö-/mikroskopia-/linjaustehtävissä monien muiden tehtävien joukossa!

Luo pyöreitä palkkeja

pyöreän säteen sylinterimäisten linssien luominen

Suosittu menetelmä pyöreän säteen tuottamiseksi elliptistä sisältää kaksi lieriömäistä linssiä; yksi suurentava laserdiodin pieni akseli ja toinen sylinterimäinen linssi kiertää polkuaan – tämä menetelmä johtaa pyöreisiin lasersäteisiin tehokkaammin kuin koskaan. Tämä prosessi voi tehokkaasti muuttaa elliptisen säteen pyöreäksi eri sovelluksissa. Sylinterimäiset linssit on luotu tarkoituksella fokusoimaan tai laajentamaan valoa yhdelle akselille, ja niitä käytetään usein säteen muotoiluun, kuten viivageneraattoreihin ja lasersäteiden pyörittämiseen. Sylinterimäiset linssit ovat korvaamaton voimavara, kun valoa käsitellään vain yhteen suuntaan, ja niillä on korvaamaton rooli lasersäteen ominaisuuksien optimoinnissa tiettyjä tehtäviä varten.

Mikä tekee sylinterimäisistä linsseistä huomioimisen arvoisia?

Sylinterimäiset linssit ovat olennainen osa eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, koska ne pystyvät fokusoimaan, tiivistämään tai laajentamaan valoa yhdelle akselille, joten ne sopivat hyvin moniin optisiin tehtäviin. Sylinterimäisten linssien ensisijaiset edut ovat seuraavat:

 • Lasersäteen muotoilu

  Sylinterimäisiä linssejä käytetään laajalti lasersäteiden muotoiluun, laadun parantamiseen ja astigmatismin korjaamiseen laserjärjestelmissä – olennaisia osia sovelluksissa, kuten skannauksessa, puolijohdemetrologiassa ja laserkäsittelylaitteissa.

 • Kuvaus ja spektroskopia

  Sylinterimäisiä linssejä löytyy kuvantamisjärjestelmistä, kuten 3D-tilavuusmikroskopiasta valonsäteiden muokkaamiseen astigmatismin korjaamiseksi ja valonsäteiden muotoilemiseksi. Lisäksi optisessa spektroskopiassa käytetään sylinterimäisiä linssejä valon tila- ja spektriominaisuuksien ohjaamiseen optisten spektroskopiatestien suorittamiseksi, joista on hyötyä monilla tieteenaloilla, kuten kemiassa, fysiikassa, biologiassa jne.

 • Puolijohdeteollisuus

  Sylinterimäisillä linsseillä on olennainen osa puolijohteiden valmistuksessa kiekkojen tarkastustyökaluissa, litteissä näytöissä ja tarkkuustarkastusjärjestelmissä; myötävaikuttaa suuresti laadukkaisiin ja tarkkoihin optisiin instrumentteihin tällä teollisuudenalalla.

 • Optometria ja lääketieteelliset instrumentit

  Optometrian ammattilaiset ovat käyttäneet lieriömäisiä linssejä jo pitkään tehokkaana ratkaisuna silmälasien ja piilolinssien hajataittoisuuden korjaamiseen, mutta nyt niiden käyttö laajenee entisestään - käyttö biotieteen kuvantamisen lääketieteellisissä testausinstrumenteissa sekä optometrisissa instrumenteissa osoittaa niiden aseman terveydenhuollossa. aloilla maailmanlaajuisesti.

Sylinterimäisillä linsseillä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka tekevät niistä välttämättömiä työkaluja erilaisilla teollisuuden, puolijohde-, optometrian kuvantamisen, spektroskopian ja muilla tutkimusaloilla. Niiden kyky ohjata valoa yhdellä akselilla varmistaa tarkkuuden ja tarkkuuden erilaisissa optisissa järjestelmissä ja instrumenteissa.

Kuinka sylinterimäiset linssit toimivat?

sylinterimäiset linssit toimivat

Sylinterimäiset linssit on erityisesti suunniteltu fokusoimaan valo tasaiselle viivalle yhden tietyn kohdan sijaan sen sijaan, että ne luovat polttopisteitä tiettyjä akseleita pitkin. Niiden lieriömäiset tai puolisylinterimäiset muodot sisältävät erilaisia säteitä X- ja Y-akseleissaan, mikä aiheuttaa kuvan suurentamisen vain yhdessä tietyssä suunnassa. Sylinterimäisissä linsseissä on erilaisia malleja valon tiivistämiseen, tarkentamiseen tai laajentamiseen riippuen niiden suunnittelusta ja valon lähteestä, johon ne on suunnattu. Valonlevittimet, jotka on yleensä valmistettu joko tasokoverista tai tasokuperista linsseistä, jotka on suunniteltu laajentamaan ja tarkentamaan valonlähteitä, ovat joko halkaisijaltaan tai suorakaiteen muotoisia asennuksen helpottamiseksi. Näitä linssejä käytetään laajalti laserviivageneraattoreina kuvan korkeuden koon säätämiseen tai astigmatismin korjaamiseen kuvantamisjärjestelmissä tai hajataittoisuuden korjaamiseksi näissä järjestelmissä. Niiden erityisominaisuuksien ansiosta ne soveltuvat hyvin monenlaisiin toimintoihin, kuten lasersäteen muotoiluun, kuvantamisjärjestelmiin, spektroskopian valmistusprosesseihin ja optometrisiin sovelluksiin.

Huomioitavaa sylinterilinssien valinnassa

Lieriömäisiä linssejä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon niiden tehokas käyttö, mukaan lukien näiden linssien valmistusmenetelmät, tekniset tiedot ja sovellukset. Joitakin avainkohtia ovat:

 • Valmistusmenetelmät

  Sylinterimäisissä linsseissä on optiset pinnat, joissa on yksi säde yhdessä suunnassa ja tasaisuus ortogonaalisessa suunnassa, joten sylinterilinssit sopivat valmistusmenetelmiin, jotka säilyttävät tämän akselin osana tuotantoprosessejaan.

 • Tekniset tiedot

  Sylinterimäisiä linssejä ostettaessa on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien tehoakselin kiila, tasoakselin kiila ja aksiaalinen kierre sekä sovelluksesi vaatimukset. Sylinterimäisiä linssejä voidaan käyttää lasersäteen muotoilusovelluksissa epäsymmetrisen säteen muodon korjaamiseksi luomalla viivoja tai vaaleita levyjä - mikä korjaa epäsymmetriaa samalla kun luodaan uusia viivoja tai levyjä.

 • Linssityypit ja sovellukset

  Sylinterimäisiä linssejä on useita erilaisia, kuten kuvantamissylintereitä, joissa on parempi aaltorintaman virhetoleranssi laserlinjoille tai -levyille verrattuna valaistuslinsseihin; kuvantamissylinterit tarjoavat paremman hallinnan aaltorintaman virheenhallinnan suhteen, kun taas valaistuslinsseillä on tiukemmat aaltorintaman virhe- ja kiilatoleranssistandardit kuin valaistussovelluksiin tarkoitetuilla kuvantamislinsseillä. Esimerkiksi kuvantamissylinterit ovat erinomaisia laserlinjageneraattoreita.

 • Linssin muodot ja ominaisuudet

  Kun harkitaan sylinterimäisiä linssejä, on tärkeää pitää mielessä niiden erilaiset ominaisuudet, kuten niiden muoto ja optiset ominaisuudet. Positiiviset (konvergoivat) linssit suuntaavat valon takana olevaan polttopisteeseen, kun taas hajoavat linssit hajottavat sen tasaisesti koko näkökenttään.

Ottaen huomioon, käyttäjät voivat varmistaa, että sylinterimäisiä linssejä käytetään tehokkaasti heidän tarkoitetuissa sovelluksissaan, olipa kyseessä sitten laserjärjestelmien kuvantamistehtävät tai mikä tahansa muu optinen tehtävä.

Sylinterimäisiä linssejä käytettäessä tulee esiin useita olennaisia näkökohtia – kiilakulma, keskitys ja aksiaalinen kallistus ovat niitä.

 • Kiila

  Kun puhutaan kiilasta, tämä termi viittaa linssin tason ja sylinterin akselin väliseen kulmapoikkeamaan, joka tyypillisesti mitataan kaariminuutteina, ja tasoakselin kiilakulmapoikkeamaa, mikä johtaa kuvan siirtymiseen pois tehosuunnasta. Siksi on erittäin tärkeää, että nämä kulmat määritetään ja niitä ohjataan oikein optisen järjestelmän tarkkuuden ylläpitämiseksi.

 • Keskitys

  Keskittäminen edellyttää ihanteellisen sylinterimäisen linssin optisen akselin kohdistamista siten, että sen sylinterimäisen muodon molemmissa päissä on yhdensuuntaiset reunat. Oikean keskityksen saavuttaminen optisissa järjestelmissä riippuu suuresti oikeasta keskityksestä.

 • Aksiaalinen kierre

  Aksiaalinen kierre viittaa lieriömäisen linssin kiertoon optisen akselinsa ympäri. Sen kohdistaminen uudelleen optisen akselin kanssa voi estää tämän tilanteen. Optisen järjestelmän optimaalisen tarkkuuden ja tehokkuuden kannalta on tärkeää, että tämä näkökohta määritellään tarkasti ja sitä ohjataan, erityisesti käytettäessä suorakaiteen muotoisia elementtejä, kuten prismoja.

Tämän kaltaiset näkökohdat ovat tarpeen sylinterimäisten linssien määrittelyssä, tuotannossa ja integroinnissa optisiin järjestelmiin maksimaalisen suorituskyvyn ja tarkkuuden saavuttamiseksi.

os haluat ostaa sylinterilinssejä sovelluksiisi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme konsultaatiota varten.

Sylinterimäiset vs pallomaiset linssit

sylinterimäiset vs pallomaiset linssit

Sylinterimäiset linssit ja pallomaiset linssit eroavat toisistaan huomattavasti niiden optisten ominaisuuksien ja sovellusten suhteen. Tässä ovat tärkeimmät erot:

 • Muoto

  Pallomaisessa linssissä on kaksi kuperaa kaarevaa pintaa kummallakin puolella - samanlainen kuin pallon osia. Toisaalta lieriömäiset linssit koostuvat tyypillisesti yhdestä kuperasta pinnasta molemmissa päissä, joissa on joko tasaiset pinnat päällä, mikä synnyttää niiden lieriömäisen tai puolisylinterimäisen muodon.

 • Valotarkennus

  Pallomaiset linssit keskittävät valon yhteen pisteeseen katselua varten, kun taas sylinterimäiset linssit suuntaavat valoa suoraa polkua pitkin, mikä tekee siitä sopivan hajataittoisuuden korjaamiseen ja kuvan koon muuttamiseen. Sylinterimäinen linssi voi myös korjata hajataitteisuutta helposti muuttamalla kuvan kokoa ja vähentämällä hajataitteisuutta muuttamalla polkunsa varrella olevia tarkennuslinjoja. Kaikki kolme mallia tarjoavat mahdollisuuden kuvan suurentamiseen projisoimalla erikokoisille ja -tyyppisille valkokankaille.

 • Sovellukset

  Pallomaisia linssejä käytetään usein koko näkökentän kuvantamissovelluksiin, kuten valokuvaukseen tai maisemakuviin, jotka vaativat laajakulmia tai useita valotuksia. Sylinterimäisiä linssejä käytetään laajalti eri aloilla, mukaan lukien laseroptiikka, valokuvaus ja oftalmologia. Sylinterimäisillä linsseillä on keskeinen rooli hajataittoisuuden korjaamisessa, ja niitä käytetään laserlinjan luomiseen ja muihin valon tarkennustarpeisiin.

Pallomaiset linssit soveltuvat parhaiten koko näkökentän kuvien kuvaamiseen, kun taas sylinterimäiset linssit sopivat erinomaisesti valon tarkentamiseen polulle, mukaan lukien astigmatismin korjaamiseen tai laserviivan muodostukseen.

Aiheeseen liittyvä tuote

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Olemme täällä auttamassa

Pyydä tarjous
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Ajan ja kustannusten säästäminen on yhteinen pyrkimyksemme.

Laita optisten komponenttien tarpeet Chineselens Opticsin käsiin, ja omistautunut markkinointitiimimme tarjoaa sinulle nopeasti räätälöidyn vastauksen ja ratkaisun.

Osoite

No. 12 East Yanhe Road, Yancheng City, Jiangsun maakunta, Kiina

Soita meille

+86-18005107299

Sähköpostiosoite

chineselens@foxmail.com

Sähköpostiosoite

sales@chineselens.com

aloita mukautettu tarjous

lähetä kyselysi tänään

Popup Email